Návrat do školských lavíc

 V septembri sme sa opäť po 2 mesačnej pauze vrátili do školských lavíc. Škola nás privítala obklopená lešením a novými oknami, nakoľko od prázdnin prebieha jej rozsiahla rekonštrukcia. Nová fasáda školy však nebola jedinou vecou ktorá nás zaujala. Mnohí z nás sa zamýšľali nad tým, ako pandémia opäť ovplyvní  chod našej školy. Ako bude prebiehať vyučovanie, ak sa pandémicka situácia zhorší? Budú krúžky? A čo Haloween, Vianočná škola, tancovačky cez veľké prestávky či imatrikulácie? Vrátime sa do normálu alebo opäť ostaneme niekoľko mesiacov doma?

 Vyučovanie zatiaľ prebieha v prezenčnej forme. So zhoršujúcou sa situáciou v niektorých ročníkoch, škola pristúpila na tzv. hybridné vyučovanie. To znamená, že žiaci s výnimkou z karantény sa učia v škole a tí, ktorí sú v karanténe, sa pripájajú k tejto výučbe prostredníctvom Zoomu. Táto forma je určite náročnejšia pre učiteľov aj študentov, avšak vedenie školy sa snaží o najkvalitnejší spôsob vzdelávania pre všetkých žiakov.

Od októbra sa obnovili aj krúžkové činnosti. Z dôvodu protipandemických opatrení musia však byť rozdelené na ročníky, čo určite sťažuje prácu naším profesorom. Mnohí učitelia vstávajú päť krát do týždňa na nultú hodinu, aby žiaci každého ročníka mali možnosť využiť tieto krúžky, za čo sme im veľmi vďační.

Pred covidom bolo zvykom na GBAS-e organizovať rôzne aktivity ako: Haloween, tancovačky, turnaje, Vianočnú školu, prednášky, Valentínský ples a mnohé ďalšie. Minulý rok nás pandémia o zážitky z týchto akcií ukrátila. Tento rok to však vyzerá sľubnejšie. Zatiaľ sa nám podarilo zorganizovať Haloween, na ktorom sa všetci podelili o naozaj kreatívne nápady. Ak to situácia dovolí, školská rada má  v pláne zrealizovať aj Vianočnú školu. Chystá sa tiež prednáška absolventa GBAS-u Braňa Kaletu v rámci Mental health clubu. Imatrikulácie sa presúvajú na neskorší dátum, keď nám to opatrenia dovolia, nakoľko by sa na nich chceli zúčastniť žiaci celej školy, ako tomu bývavalo vždy zvykom. Škola sa aj napriek mimoriadnej situácií snaží naďalej udržiavať spirit GBAS-u v plnom prúde. Ak sa aj možno teraz niektoré aktivity  nepodarí uskutočniť, vedenie školy sa ich spolu so školskou radou a spoluprácou študentov určite budú snažiť nahradiť iným spôsobom.

Určite v súčasnosti nemôžeme očakávať úplný návrat do normálu. Nedávne obdobie so sebou prinieslo určité zmeny, s ktorými sa musíme naučiť vysporiadať a hľadať najlepšie riešenia. Pandémia zmenila pár veci na našej škole možno k lepšiemu a možno k horšiemu, ale je to hlavne o ľuďoch a celom kolektíve ako sa k tomu postavíme a aký zo všetkého budeme mať pocit. Lebo všetko toto sa raz skončí, ľudia zabudnú, čo ste povedali alebo čo ste urobili, ale nikdy nezabudnú ako sa pri vás cítili.

Magdalena Rošťák, november 2021

Pridajte Komentár