Tím

Tomáš Jacko, predseda (2009-2012, 2017-)
Petra Trubinská, podpredsedníčka (2016-)
Miroslav Medveď, podpredseda (2017-)
Roman Bašár, podpredseda (2018-)

Tomáš Jacko (ročník 2001–2006)
Tomáš nastúpil do Sučian v roku 2001. Po dvoch rokoch vyhral Secondary School Scholarship Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorý mu umožnil štúdium v Anglicku. To zakončil maturitou v roku 2005, po ktorej nastúpil na University of Manchester. V roku 2006 si dorobil slovenskú maturitu v Sučanoch. Vyštudoval politológiu a medzinárodné vzťahy a postgraduál vo verejnej správe na tej istej univerzite. Pracoval pre Transparency International Slovensko na rôznych protikorupčných projektoch. V roku 2013 ukončil doktorandské štúdium teórie politiky na FSEV UK v Bratislave. Momentálne prednáša na Ekonomickej univerzite v Bratislave a učí angličtinu v súkromnej jazykovej škole. V rokoch 1995 až 2000 v Sučanoch študoval aj jeho brat Róbert.

S myšlienkou založiť občianske združenie Sučany Alumni prišiel vďaka skúsenostiam so zakladaním študentských spoločností a s reprezentovaním študentov. Tomáš by sa chcel pričiniť o to, aby okrem spolupráce absolventov si gymnázium v Sučanoch a jeho žiaci a zamestnanci udržali svoju výnimočnú kvalitu, a aby napredovali ďalej po skončení pôsobenia na škole.

Petra Trubinská (ročník 2009–2014)

Miroslav Medveď (ročník 2000–2005)
Miro prišiel do Sučian v roku 2000 a ducha GBASu si užíval do roku 2005.  V štúdiách pokračoval na University of Aberdeen a postgrad dokončil na University of Edinburgh. Po škole sa stal analytikom a neskôr hlavným analytikom v Akademickej rankingovej a ratingovej agentúre, kde bol okrem pravidelných hodnotení vysokých škôl zodpovedný najmä za vývoj a implementáciu unikátnej metodiky hodnotenia špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Svoje nadšenie pre dátové analýzy a radosť z objavovania nových súvislostí aplikuje od roku 2014 v Slovenskej sporiteľni na oddelení analýz trhu.  Okrem toho sa Miro dlhodobo venuje aj záchrane historických pamiatok ako dobrovoľník v Združení na záchranu Lietavského hradu.  Nakoľko vie, aké dôležité je pre mladých ľudí špičkové vzdelanie, rád by dostal čo najväčší počet GBASákov na kvalitné zahraničné univerzity, čomu môže pomôcť najmä kvalitný mentoring a prednášky našich úspešných absolventov.

Roman Bašár (ročník 2005–2010)
Roman študoval v Sučanoch v rokoch 2005 až 2010. Počas svojho pôsobenia pracoval ako člen a neskôr aj predseda Žiackej školskej rady, člen debatného klubu a neskôr aj ako člen Rady školy. Po ukončení štúdia krátko študoval na University of Aberdeen, odkiaľ prestúpil na University of St Andrews, kde v roku 2015 doštudoval s titulom MA vo Finančnej Ekonómii.
Počas štúdia na vysokej škole stážoval v Inštitúte pre Ekonomické a Sociálne Reformy (INEKO), po ukončení štúdia krátko pôsobil v úspešnom start-upe Exponea. Od konca roku 2015 pôsobí ako associate v private equity spoločnosti IPM, ktorá investuje prostriedky svojich klientov do alternatívnych investičných príležitostí ako infraštruktúrne projekty, venture capital a rizikové hedge fondy.

Vo svojom voľnom čase sa venuje mentoringu stredoškolákov cez program organizácie LEAF, vďaka ktorej sa Roman po štúdiu vrátil na Slovensko. Tejto aktivite by rád venoval svoju pozornosť aj cez úspešné združenie absolventov sučianskeho gymnázia Sučany Alumni.