Cechy


Týmito neformálnymi absolventskými skupinami chceme dosiahnuť výmenu kontaktov medzi jednotlivcami, ktorí pracujú alebo sa zaujímajú o konkrétne kariérne oblasti. GBASácka komunita mala k sebe vždy blízko bez ohľadu na ročník. Bolo by skvelé, keby sme vďaka cechom mohli napomôcť vzniku nových firiem, zdieľaniu pracovných príležitostí a kontaktov, odbornej pomoci, atď.

• Okrem benefitu výmeny skúseností medzi členmi, by SA chcelo tieto cechy podporovať a oslovovať napríklad pre účely prezentácií pre žiakov, pre pomoc s kontrolou prihlášok na VŠ, mentoring alebo pre účely konzultácie konkrétnych otázok a situácií (napr. výstavba internátu, právne poradenstvo, atď.).
• V prípade záujmu tak plánujeme vytvoriť a podporovať napr. cech právnikov, architektov, IT, manažérov, masérov, fyzikov, ekonómov, jazykárov, chovateľov papagájov, atď.

VÝZVA: V prípade záujmu o vytvorenie cechu a pozíciu „cechmajstra“ nás prosím kontaktujte.

• Higher Education Guild
cechmajsterka Lenka Gorfman (roč. 2001-2006)
• Business & Marketing Guild
cechmajster Ivan Polák (roč. 2001-2006)
• Healthcare Guild
cechmajster Andrej Hutlas (roč. 2010-2015)