Kontakt

Adresa:
Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Komenského 215
038 52 Sučany
(Kontaktné osoby: Tomáš Jacko, PhD. – predseda)

E-mail: sucany.alumni@gmail.com
Web: www.sucany.com
Facebook fanpage: Sučany Alumni
LinkedIn skupina: Sučany Alumni

Ďalšie údaje:
IČO: 42069343
DIČ: 2022902277
Bankové spojenie: 2629 744 559 / 0200
IBAN: SK69 0200 0000 0026 2974 4559
SWIFT: SUBASKBX

Podporte nás cez 2% z Vašich daní – údaje potrebné na ich poukázanie nášmu občianskemu združeniu:

Obchodné meno: Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch
Právna forma: občianske združenie
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sučany, 03852, Komenského, 215
IČO: 42069343


Odkazy:
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu (BGMH) – web
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu (BGMH) – Facebook