Prihláška

Ako sa stať členom?

Členmi môžu byť bývalí alebo aktuálni žiaci gymnázia a ich blízki rodinní príslušníci a bývalí alebo aktuálni pracovníci gymnázia a ich blízki rodinní príslušníci. Keďže chceme byť otvorení čo najväčšiemu počtu z Vás, pre BASIC – základné členstvo sa stačí zaregistrovať v online databáze.
Naša činnosť, štipendiá a ďalšie aktivity pre žiakov však závisia aj od Vašej finančnej podpory. Preto nám veľmi pomôžete, keď nám darujete ročný členský príspevok v ľubovoľnej výške (PREMIUM – prémiové členstvo). Ten môžete zaplatiť na náš účet SK69 0200 0000 0026 2974 4559.

Ako nám pomôže Tvoj členský príspevok – čo môžeme vďaka nemu realizovať:

 • 10 eur ročne: preplatenie jednosmernej cesty pre zaujímavého hosťa alebo absolventa do Sučian,
 • 50 eur ročne: hodnota jedného Štipendia Sučany Alumni pre aktívnych prvákov, ktorí chcú osobnostne rásť a pomáhať nám
 • 600 eur ročne: hodnota jedného Štipendia Milana Hodžu pre talentovaných prvákov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodnených podmienok

Okrem podpory jedinečného dobrovoľníckeho projektu získavaš aj nasledujúce členské výhody basic a premium členstva:

 • Miesto v pravidelne aktualizovanej databáze absolventov, študentov, bývalých a súčasných zamestnancov gymnázia v Sučanoch a prístup ku kontaktom.
 • Účasť na zaujímavých prezentáciách, napr. výber vysokých škôl doma a v zahraničí, kariérne poradenstvo, letné brigády.
 • Networking, účasť na stretnutiach absolventov.
 • Pozvánka a informácie pre absolventov o školských akciách ako napr. Garden Party, Christmas Assembly a HodžaFest.
 • Možnosť účasti na vybraných školských akciách pre absolventov.
 • Zľava na darčekové predmety.
 • Prostredníctvom SA podporovať študentské kluby a aktivity.
 • Právo hlasovať, rozhodovať a podieľať sa na pôsobení združenia.
 • Prostredníctvom SA ovplyvňovať dianie a napredovanie školy.
 • Možnosť aktívne sa zapojiť do chodu a rozvoja unikátneho absolventského združenia na Slovensku a získať užitočné skúsenosti.
 • Možnosť získať finančný Grant SA na aktivity jednotlivcov, viacerých žiakov alebo školských klubov.

Príjmy a výdavky

(Výdavky: Štipendium Sučany Alumni, Štipendium Milana Hodžu, Staff Award, bankové poplatky, webstránka + hosting, registrácia pre 2%, cestovné výdavky; príjmy: 2% z daní, členské príspevky)

2020/2021: -697,16 EUR (zostatok na bežnom účte k 31. 8. 2021: 1 922,99 EUR)

2019/2020: -22,26 EUR (zostatok na bežnom účte k 31. 8. 2020: 2 568,10 EUR)

2018/2019: – 326,79 EUR (zostatok na bežnom účte k 31. 8. 2019: 2 590,36 EUR)