Štipendium Milana Hodžu 2015

Aj tento rok Sučany Alumni poskytne minimálne jedno Štipendium Milana Hodžu, aby umožnilo aspoň jednému nadanému žiakovi/žiačke štart do štúdia na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch bez finančných problémov. Termín podania prihlášky na Štipendium Milana Hodžu je 30. jún 2015.

Prihlášku si môžete stiahnuť na tomto mieste.

Podmienky a spôsob výberu

Hlavnou podmienkou je prijatie žiaka do prvého ročníka gymnázia. Každý riadne prijatý žiak pri zápise obdrží, resp. má možnosť stiahnuť si, vyplniť a zaslať prihlášku. Štipendium vo výške do 600 € poskytuje finančnú náhradu a je určené na ubytovanie, študijné náklady, cestovné a stravné náklady.
Komisia zložená z absolventov gymnázia prihliada na nasledovné kritériá pridelenia štipendia:
  – ekonomická situácia kandidáta a pomery v rodine (30 %),
  – dosiahnuté študijné výsledky kandidáta (30 %),
  – mimoškolská činnosť kandidáta (30 %),
  – iné okolnosti (napr. vzdialenosť trvalého bydliska od školy a pod., 10 %).

Sučany Alumni v prípade potreby pozve vybraných kandidátov na osobné/telefonické pohovory.

****************************************************

Štipendium Milana Hodžu je exkluzívnym projektom Sučany Alumni – Spoločnosti absolventov gymnázia v Sučanoch. Jeho cieľom je umožniť aspoň jednému nadanému žiakovi/žiačke ročne štart do štúdia na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch bez finančných problémov. Máme záujem dať šancu študovať na tejto výnimočnej škole každému bez ohľadu na jeho finančné, materiálne a iné sociálne alebo ekonomické postavenie v spoločnosti. V rokoch 2010 a 2011 boli udelené až tri štipendiá pre budúcich prvákov školy v hodnote 600 €; v roku 2012 boli udelené tri štipendiá v hodnote 400 €; v roku 2013 boli udelené štyri štipendiá v hodnote 430 €. Radi privítame finančnú alebo inú pomoc v tomto unikátnom projekte. Tá by umožnila poskytnutie viacerých štipendií a tým splnenie sna mnohých talentovaných žiakov a žiačok študovať na kvalitnej a výnimočnej strednej škole, ktorá okrem iných predností otvára možnosti vysokoškolského štúdia na najlepších svetových univerzitách.

Za finančnú podporu pre Štipendiá udelené v roku 2013 ďakujeme

všetkým Vám, ktorí nás podporujete svojimi členskými príspevkami a dvomi percentami z daní z Vašich príjmov, firme X-Trade Brokers a Združeniu rodičov a priateľov školy pri BGMH v Sučanoch!

****************************************************

Víťazi Štipendia Milana Hodžu

2014: Lenka Baranovičová

2013: Kristína Benediková, Terézia Čviriková, Kristína Klačanská, Nora Mlynáriková

(zľava doprava: RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ BGMH Sučany; Kristína Klačanská; Terézia Čviriková; Ľubomír Sivy, Štipendista SA 2013/14; Nora Mlynáriková; Kristína Benediková; Tomáš Jacko, MPA, PhD., zakladateľ Sučany Alumni)

2012: Laura Beláková, Andrea Durčáková, Alex Tománek

2011: Simona Bartošová, Veronika Faktorová, Klára Findrová

2010: Martin Bažík, Kristína Durčáková, Monika Saganová

Milan Hodža

Milan Hodža (* 1. február 1878, Sučany, Rakúsko-Uhorsko – † 27. jún 1944, Clearwater, USA) bol politik, štátnik a publicista. Bol úradujúci prezident Česko-slovenskej republiky, jedenásty predseda vlády Česko-Slovenska (prvý slovenský) a viackrát minister. Syn Ondreja Hodžu, brat Jána Miloslava Hodžu a synovec Michala Miloslava Hodžu. Milan Hodža sa narodil na evanjelickej fare v Sučanoch a dostal výborné vzdelanie, právo študoval v Budapešti a Kluži a filozofiu vo Viedni. Všeobecné i špecializované vedomosti, znalosti rečí (ovládal sedem jazykov – maďarský, nemecký, anglický, francúzsky, rumunský, srbochorvátsky, poľský), talent, pracovitosť i odvaha ho vo všetkých oblastiach, v ktorých pracoval, viedli k úspechom. Bolo tomu tak najmä v žurnalistike a v politike. Veľkou mierou sa ako minister školstva pričinil o stavbu budovy školy v rodných Sučanoch, v ktorej dnes sídli Bilingválne gymnázium čestne pomenované práve po ňom. Dúfame že aj pričinením Štipendia Milana Hodžu sa bude ďalej šíriť odkaz tohto velikána, a bude inšpiráciou mnohým mladým ľudom, aby nasledovali jeho kroky a nezabúdali na svoje korene.

Pomôž nám spropagovať Štipendium: stiahni si tento plagát, vytlač ho a odnes ho na ZŠ vo svojom okolí; zdieľaj túto informáciu na svojom profile, v skupine svojej ZŠ na Facebooku a s mladými talentovanými ľuďmi, ktorých poznáš.

Podpor Štipendiá Milana Hodžu darom, členským príspevkom alebo dvoma percentami z daní pre Sučany Alumni.

Úprimne Ti ďakujeme! 😊

Za grafiku plagátu Štipendia veľmi pekne ďakujeme nášmu študentovi Martinovi Miškolcimu (2015).

Pridajte Komentár