Apply for the 1st Sučany Alumni University Loan (0% interest)

Prvá Sučany Alumni University Loan v hodnote 1500 € s úrokom rovných 0% je vďaka 65 z Vás, najmä absolventom, ale aj žiakom, učiteľom a rodinným príbuzným, na svete! ĎAKUJEME!

V prípade záujmu nám do 28. septembra 2014 (23:59 SEČ) pošlite na sucany.alumni@gmail.com:

  ● štruktúrovaný životopis (1-2 strany A4);
  ● list (1-3 strany A4) s nasledovnými údajmi:
        ● čo, kde a prečo idete študovať;
        ● aké sú Vaše predpokladané výdavky na najbližší rok (uveďte aj odkaz, kde univerzita informuje o predpokladaných výdavkoch na štúdium, napr. na univerzitnú brožúru), a ako plánujete výdavky súvisiace so štúdiom pokryť;
        ● aké boli Vaše príjmy a príjmy rodičov/zákonných zástupcov v rokoch 2013 a 2014 (v čistom);
        ● dokedy plánujete pôžičku splatiť.

Do uvedeného dátumu sa taktiež nezabudnite zaregistrovať v databáze Sučany Alumni a zaplatiť min. ročnú splátku členského vo výške 12 €.

Bezúročná pôžička je určená najmä čerstvým absolventom, ktorý nastupujú do prvého ročníka bakalárskeho štúdia. V odôvodnených prípadoch (vynikajúce študijné a/alebo výskumné výsledky, časovo náročné štúdium na jednej z najlepších svetových univerzít, zlá sociálna situácia, a pod.) sa môžu prihlásiť aj absolventi vyšších ročníkov bakalárskeho štúdia.

Podaním prihlášky na Sučany Alumni University Loan súhlasíte so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov občianskym združením Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o získanie Štipendia Milana Hodžu v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

***BREAKING NEWS***
Vďaka štedrému daru poskytneme pre školský rok 2015/16 univerzitné štipendium v hodnote 3000 €! Darcovi úprimne ďakujeme!

Pridajte Komentár