Valné zhromaždenie, apríl 2016

Milé GBASáčky, milí GBASáci,

***ZMENA TERMÍNU***

2. apríla 2016 (sobota) sa v Bratislave (miesto bude upresnené) uskutoční valné zhromaždenie Sučany Alumni. Hlavným bodom programu bude voľba dvoch nových podpredsedov. Prosíme všetkých záujemcov o účasť, aby ste potvrdili svoj záujem zaslaním e-mailu na sucany.alumni@gmail.com do 18. marca 2016 (piatok).

Hlavné body programu:

1. Zhrnutie a zhodnotenie stavu a činnosti Sučany Alumni

2. Zhodnotenie finančného stavu

3. Voľba dvoch podpredsedov, zástupcu podpredsedu a zástupcu člena kontrolnej komisie

Naši súčasní podpredsedovia, Michal Kovářík (2007) a Kristína Lucia Krogmannová (2016), sa rozhodli uvoľniť svoje podpredsednícke stoličky a dať príležitosť ďalším aktívnym GBASákom a GBASáčkam, aby priniesli svoje nadšenie a nové nápady pre napredovanie nášho združenia.

Voľné sú takisto pozície zástupcu podpredsedu a zástupcu člena kontrolnej komisie. Radi zapojíme do práce predsedníctva aj zástupcu podpredsedu.

Angažovanie sa v SA všeobecne a v predsedníctve SA konkrétne je skvelou príležitosťou zapojiť sa do budovania a rozvoja jedinečnej komunity a organizácie (ktorej zakladateľ bol ocenený cenou Rady mládeže Slovenska MOST a ktorá bola vybraná ako real-life leadership project na LEAF Summer Leadership Camp 2014), vplývať na rozvoj mladých ľudí, ovplyvňovať chod školy, realizovať vlastné nápady, získať a vylepšiť si zručnosti, ako aj obohatiť svoje CV. Hlavnou podmienkou pre zvolenie do vyššie spomenutých funkcií je členstvo v SA a dosiahnutie veku 18 rokov najneskôr v deň voľby. Funkcia podpredsedu je pre žiakov o. i. zlučiteľná aj so Štipendiom Sučany Alumni. Viac o úlohách predsedníctva a kontrolnej komisie sa môžete dozvedieť v stanovách. V prípade záujmu nám zašlite svoj motivačný list a životopis na sucany.alumni@gmail.com do 18. marca 2016.

4. Navrhovaný program a rozpočet na zvyšok šk. roka 2015/16 a šk. rok 2016/175. Iné návrhy, otázky, atď.

V prípade záujmu o doplnenie programu nám napíšte na sucany.alumni@gmail.com.

Teším sa na spoločné stretnutie!

S pozdravom

Štefan Korbeľ

Pridajte Komentár