Staff Alumni Award

Sučany Alumni vyhlásila 8. apríla 2010 ďalšiu unikátnu súťaž, tentokrát pre zamestnancov školy Staff Alumni Award. Termín na odovzdanie nominácií do súťaže je 31. máj 2010.

• Pre koho je ocenenie určené? 
Cena Sučany Alumni – Zamestnanec je určená pre všetkých zamestnancov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, ktorí sú členmi Sučany Alumni a snažia sa robiť viac, než sa od nich očakáva. Kandidáti na ocenenie by mali za školský rok 2009/2010preukázať, že urobili viac než sú štandardné povinnosti zamestnanca gymnázia na Slovensku. Mali by napríklad ukázať proaktívny záujemo dianie v študentskej, učiteľskej (zamestnaneckej) alebo školskej komunite. Vhodný kandidát na ocenenie napríklad pomáha nielen sebe ale aj ostatným kolegom a študentom, a to predovšetkým mimo jeho platených hodín. Medzi dôvodmi udelenia Ceny môžu byť tiež rôzne povinnosti, ktoré bol na seba kandidát ochotný nezištne prijať alebo účasť v rôznych školských a mimoškolských projektoch alebo krúžkoch. Ďalšími dôvodmi môže byť charitatívna, humanitárna alebo komunitná pomoc druhým mimo brán gymnázia, z ktorej však čerpá a obohacuje študentov alebo kolegov. 

• Ako sa zapojiť a podmienky súťaže
Podmienkou zapojenia sa do súťaže je byť členom Sučany Alumni a nominácia na ocenenie. Nominovať sa môže zamestnanec sám, alebo ho môžu nominovať kolegovia alebo študenti Gymnázia (nemusia byť členmi SA). Súčasťou nominácie je vyplnenie prihlášky a napísanie článku (textu), ktorého rozsah nesmie presiahuť 500 slov alebo jednu stranu A4. Prihlášky nájdete na nástenke SA (1. posch.) a TU. Text môže byť napísaný v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Pre školský rok 2009/2010 bude udelená Cena Sučany Alumni – Zamestnanec vo výške 200 eur. Posledný termín na podanie prihlášky – nominácie je 31. máj 2010. Prihlášku vložte do obálky a tú dajte do rúk profesorovi Paulíkovi, prípadne pošlite poštou na adresu občianskeho združenia Sučany Alumni. Obálku označte heslom: „Cena – Zamestnanec“.

• Spôsob vyhodnotenia
O víťazovi Ceny Sučany Alumni – Zamestnanec rozhodne počet nominácií a váha preukázaných aktivít zamestnanca. Víťaz bude slávnostne vyhlásený v júni na Garden Party. Sučany Alumni si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie v prípade nedostatku vhodných kandidátov.

Motto:
Oplatí sa robiť niečo naviac / It’s worth doing more

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte sucany.alumni@gmail.com alebo informácie získate od profesora Paulíka.

PRIHLÁŠKA
PLAGÁT

Pridajte Komentár