Diskusia s úspešnými Slovákmi o ich pracovných odvetviach

V utorok, 27. apríla 2010 sa vďaka Sučany Alumni poradilo zorganizovať diskusiu s dvoma úspešnými Slovákmi: Jurajom Drobom a Robertom Mistríkom. Žiakom odprezentovali veľmi zaujímavé témy z oblasti ich pôsobenia, od štúdií v zahraničí a ich význame a uplatnení, až po súkromné podnikanie a zloženie potravín, ktoré dennodenne konzumujeme. Ohlasy na diskusiu boli veľmi pozitívne z oboch strán. Pánom Drobovi a Mistríkovi sa naša škola veľmi páčila, ako študijným programom, tak aj vonkajším jedinečným dizajnom. Účastníci boli veľmi spokojní a Sučany Alumni verí, že sa nám podarí zorganizovať ešte množstvo podobných, veľmi úspešných a prospešných diskusií.

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA je absolventom University of Chicago a má na svedomí prerazenie vodky Double Cross v Amerike. Tá je jedným z mála slovenských produktov, ktoré výrazne prerazili v zahraničí. 
Dr. Robert Mistrík je absolventom Viedenskej univerzity, kde si robil doktorát z analytickej chémie. Momentálne vedie svoju vlastnú firmu v oblasti hmotnostnej spektometrie. 

Roman Bašár

Pridajte Komentár