ONLINE valné zhromaždenie, 14.-22. jún 2014

Milé GBASáčky, milí GBASáci,

aby sa valného zhromaždenia k 5. výročiu Sučany Alumni mohol zúčastniť čo najvyšší počet tých z Vás, ktorí sa zaujímate o našu školu a naše združenie, diskusia a hlasovanie budú prebiehať online (v skupine https://www.facebook.com/groups/736648876357289/ ; o ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať)od 14. júna (18:00 SEČ) do 22. júna 2014 (20:00 SEČ).

Hlavné body programu:

1. Zhrnutie 5 rokov činnosti Sučany Alumni

Zhrnutie a reflektovanie na naše úspechy, naplnené očakávania, ale aj neúspechy a sklamania počas našich doterajších piatich rokov činnosti.

2. Zhodnotenie finančného stavu

Zhodnotenie finančného stavu Sučany Alumni, vplyv financií na program a možnosti rozvoja a investícií do budúcnosti.

3. Návrh zmeny systému členského

Sučany Alumni funguje už 5 rokov a má pred sebou perspektívu sebestačnosti a ďalšieho napredovania. Preto vidím ako potrebné, aby systém členského takisto vystihoval náš cieľ dlhodobo pôsobiť a prispievať k rozvoju školy, jej žiakov, absolventov, súčasných a bývalých zamestnancov. Preto navrhujem zmenu systému členského z ročného na celoživotné, s možnosťou zaplatenia celoživotného členského v ročných splátkach. Verím, že nový systém členského bude jednoduchší, spravodlivejší, prinesie nám vyšší počet členov a príjmov do pokladnice, a dá nám väčší priestor sústrediť sa na rozvoj nášho združenia. (ŠK)

4. Voľba podpredsedu, zástupcu podpredsedu a zástupcu člena kontrolnej komisie

Náš súčasný podpredseda, Jakub Brindza (2014), začne v budúcom šk. roku študovať na univerzite v Spojenom kráľovstve, a preto sa rozhodol po dvoch rokoch práce pre Sučany Alumni uvoľniť svoju podpredsednícku stoličku a dať príležitosť ďalším aktívnym GBASákom a GBASáčkam, aby priniesli svoje nadšenie a nové nápady pre napredovanie nášho združenia.

Voľné sú takisto pozície zástupcu podpredsedu a zástupcu člena kontrolnej komisie. Radi zapojíme do práce predsedníctva aj zástupcu podpredsedu.

Angažovanie sa v SA všeobecne a v predsedníctve SA konkrétne je skvelou príležitosťou zapojiť sa do budovania a rozvoja jedinečnej komunity a organizácie (ktorej zakladateľ bol ocenený cenou Rady mládeže Slovenska MOST), vplývať na rozvoj mladých ľudí, ovplyvňovať chod školy, realizovať vlastné nápady, získať a vylepšiť si zručnosti, ako aj obohatiť svoje CV. Hlavnou podmienkou pre zvolenie do vyššie spomenutých funkcií je členstvo v SA a dosiahnutie veku 18 rokov najneskôr v deň voľby. Funkcia podpredsedu je pre žiakov o. i. zlučiteľná aj so Štipendiom Sučany Alumni. Viac o úlohách predsedníctva a kontrolnej komisie sa môžete dozvedieť v stanovách. V prípade záujmu nám zašlite svoj motivačný list a životopis na sucany.alumni@gmail.com do 15. júna 2014.

5. Dlhodobá perspektíva Sučany Alumni

5 rokov máme o chvíľu za sebou. Ako si predstavujeme ďalšie fungovanie SA v horizonte niekoľkých ďalších rokov?

6. Navrhovaný program a rozpočet na šk. rok 2014/15

Provizórny návrh programu a rozpočtu na budúci šk. rok 2014/15.

7. Iné

V prípade záujmu o doplnenie programu nám napíšte na sucany.alumni@gmail.com.

Do skorej diskusie! 😊

Štefan Korbeľ

Pridajte Komentár