Vianočný volejbalový turnaj aj pre absolventov

2. ročník Vianočného volejbalového turnaja o putovný pohár BGMH Sučany

Termín: 21. 12. 2010 (utorok), 8:00 (losovanie do dvoch skupín)
Event na Facebooku
Pravidlá: hrá sa podľa pravidiel volejbalu na 2 víťazné sety
Výška siete: 243 cm 
Miesto: telocvičňa BGMH Sučany
Družstvá: max 10 hráčov (chlapci/muži + dievčatá/ženy), podmienka: v základnej „6“ musia byť povinne 2 dievčatá/ženy
Počet družstiev: 8 
• 1. ročník študentov BGMH Sučany
• 2. ročník študentov BGMH Sučany
• 3. ročník študentov BGMH Sučany
• 4. ročník študentov BGMH Sučany:
• 5. ročník študentov BGMH Sučany:
• Učitelia, rodičia, absolventi školy študujúci TEV na VŠ:
• Absolventi školy 1
• Absolventi školy 2

Kontaktná osoba: Michal Gombársky, gombo23@gmail.com
Termín doručenia súpisiek jednotlivých družstiev: 26. november 2010
Po tomto termíne stráca družstvo, ktoré nedoručilo súpisku, právo štartu na turnaji. Právo štartu následne získava ďalšie družstvo z jednotlivých ročníkov školy alebo absolventov školy.
Súpiska musí obsahovať názov družstva, kapitána družstva (zodpovednú osobu za výber hráčov), menný zoznam ostatných hráčov/hráčiek, u absolventov aj krátke info o súčasnom stave (štúdium na VŠ alebo zamestnanie). Súpisky prosím doručiť na adresu kontaktnej osoby.

Michal Gombársky

Pridajte Komentár