Sučany Open Day 2010

Tradičný open day sa uskutoční v pondelok, 20. decembra 2010 od 12:30. Vítaní sú samozrejme aj absolventi, pre ktorých bude pripravené chutné občerstvenie.
PROGRAM
12:30 Slávnostné otvorenie (v telocvični BGMH)
12:55 – 14:45 Otvorené hodiny
14:10 „Pracovné dielne“

• Stretnutie s vedením školy
• Metodická hodina anglického jazyka pre učiteľov angličtiny
• Informačný seminár pre výchovných poradcov
• Pretestovanie – prijímacie skúšky 2010
• Test z anglického jazyka
• STRETNUTIE ABSOLVENTOV ŠKOLY

Event na Facebooku

Pridajte Komentár