Valné zhromaždenie Sučany Alumni

Valné zhromaždenie bolo kvôli nízkej účasti zrušené. 

Predsedníctvo SA zvoláva valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 21.12.2012 (piatok) o 14:00 v klubovej miestnosti BGMH Sučany.

***

Provizórny program valného zhromaždenia:


1) Zhodnotenie prvého polroka

2)
 Voľba náhradníka za podpredsedu SA 

V prípade, že máte záujem o funkciu náhradníka za podpredsedu SA, posielajte nám svoje životopisy a motivačné listy na sucany.alumni@gmail.com do 20. decembra 2012. Podmienkami kandidovať na túto funkciu sú členstvo v SA a dovŕšenie veku 18 rokov najneskôr v deň valného zhromaždenia, t.j. 21.12.2012.
(Viac o úlohe podpredsedu sa môžete dočítať v článku 14 stanov SA)

3) Voľba náhradníka za člena Kontrolnej komisie SA 

V prípade, že máte záujem o funkciu náhradníka za podpredsedu SA, posielajte nám svoje životopisy a motivačné listy na sucany.alumni@gmail.com do 20. decembra 2012. Podmienkami kandidovať na túto funkciu sú členstvo v SA a dovŕšenie veku 18 rokov najneskôr v deň valného zhromaždenia, t.j. 21.12.2012.
(Viac o úlohe člena kontrolnej komisie sa môžete dočítať v článku 15 stanov SA)

4) Členské SA

5) Provizórny program na január – jún 2013

6) Otázky a odpovede

7) Iné

***

Právo hlasovania na valnom zhromaždení majú delegáti SA. Delegátmi SA pre valné zhromaždenie sa automaticky stávajú členovia predsedníctva, členovia kontrolnej komisie a koordinátori. O funkciu delegáta valného zhromaždenia má právo požiadať každý člen SA. Ak máte záujem o funkciu delegáta na valnom zhromaždení, napíšte nám na sucany.alumni@gmail.com do 7. decembra 2012.

Vaše pripomienky a návrhy k programu valného zhromaždenia s radosťou privítame. Zasielajte nám ich na sucany.alumni@gmail.com.


Tešíme sa na Vašu účasť! grin


V mene predsedníctva Sučany Alumni,

Štefan Korbeľ,
predseda.

Pridajte Komentár