Summer PHOTO Competition!

Leto je tu v plnom prúde, tak sa tým prúdom nechaj uniesť, a popri opaľovaní sa nezabudni pochváliť svojimi letnými FOTO výtvormi. Summer PHOTO Competition je pre všetkých GBASákov!


Pošli 3 najlepšie fotky svojho leta!

  ● 50 € pre najlepšiu fotku
  ● 50 € pre najpopulárnejšiu fotku

Do 1.9.2013. Viď podmienky pre viac info. Súťaž Ti prináša Sučany Alumni v spolupráci s KARIS Photography Society.


Podmienky súťaže:


Účasť v súťaži:

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý GBASák: absolvent, žiak, učiteľ, nepedagogický zamestnanec, bývalý učiteľ, bývalý nepedagogický zamestnanec Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, pod svojim menom, bez ohľadu na to, či je členom alebo nečlenom Sučany Alumni.
2. Každý súťažiaci môže do súťaže poslať najviac 3 fotky na akúkoľvek tému v minimálnom rozlíšení 3 megapixelov (t.j. približne od veľkosti 1 MB; prosíme Vás však o čo najväčšie rozlíšenie, max. 18 megapixelov).
3. Fotky zaslané do súťaže musia byť vyhotovené v období od 1.7.2013 do 1.9.2013 a zaslané na adresu sucany.alumni@gmail.com najneskôr do 1.9.2013, 23:59 CET.
4. Autor je povinný ku každej fotke uviesť dátum a miesto fotenia, ako aj typ fotoaparátu, s ktorým boli odfotené. Autor môže (ale nemusí) ku každej fotke uviesť krátky opis, najviac 50 slov.
5. Fotky môžu byť digitálne upravované.

Ceny do súťaže:

6. Súťaží sa o dve hlavné ceny: najlepšiu fotku podľa poroty (porotu určí predsedníctvo SA) a najpopulárnejšiu fotku na Facebooku na základe “like-ov” (podmienky hlasovania budú upresnené na začiatku septembra).
7. Finančné odmeny pre obe ceny sú vo výške rovnej počtu zúčastnených GBASákov: najmenej 20 € a najviac 50 € pre každú cenu pre členov SA. Nečlenovia SA môžu získať najviac 50 % z finálnych súm, t.j. najmenej 10 € a najviac 25 €.
8. Ak chce účastník hrať o ceny pre členov, jeho členské vo výške min. 5 € na šk. rok 2013/14 musí byť prijaté najneskôr 1.9.2013.
9. Jeden účastník môže získať najviac jednu cenu.

Autorské práva:

10. Účasťou v súťaži dáva autor povolenie pre Sučany Alumni fotky upravovať, používať ich pre propagačné a iné nekomerčné účely súvisiace s činnosťou SA.
11. Fotografie zaslané do súťaže zostávajú intelektuálnym vlastníctvom autora a jeho práva sú inak nedotknuté.


TEŠÍME SA NA TVOJE UMELECKÉ VÝTVORY!
 😉

Pridajte Komentár