Sučany Alumni Staff Award

Čo je to Sučany Alumni Staff Award?

– Ocenenie udeľujeme od roku 2010 a je určené pre všetkých zamestnancov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, ktorých môžu nominovať aktuálni žiaci/žiačky školy. Chceme ním odmeniť a poďakovať sa skvelým pedagógom na našom gymnáziu. Každý aktuálny žiak/žiačka GBASu môže nominovať jedného alebo až troch učiteľov/učiteľky.
– Kandidáti na ocenenie by mali za aktuálny školský rok preukázať, že urobili viac než sú štandardné povinnosti zamestnanca gymnázia na Slovensku. Mali by napríklad preukázať proaktívny záujem o dianie v žiackej, učiteľskej (zamestnaneckej) alebo školskej komunite. Vhodný kandidát na ocenenie napríklad ochotne pomáha a venuje sa žiakom, a to predovšetkým mimo bežného vyučovania. Medzi dôvodmi udelenia ocenenia môžu byť tiež rôzne povinnosti, ktoré bol na seba kandidát ochotný nezištne prijať alebo účasť a výsledky v rôznych školských a mimoškolských projektoch alebo krúžkoch. Ďalšími dôvodmi môže byť charitatívna, humanitárna alebo komunitná pomoc druhým mimo brán gymnázia, z ktorej však čerpá a obohacuje žiakov alebo kolegov.
– Víťaz získava symbolickú finančnú odmenu alebo vecnú cenu podľa možností Sučany Alumni. Každý nominovaný učiteľ/ka dostane všetky nominácie anonymizované a vytlačené na peknom papieri na pamiatku, čomu sa každý rok veľmi tešia.

Držitelia ocenenia

2021/2022: Veronika Ukropová

2020/2021: Kristína Lukašíková

2019/2020 Zuzana Gombárska a Dušan Kolcún

2018/2019: Stanislav Bartoš

2017/2018: Viera Kampošová

2016/2017: Marián Steiner

2013/2014: Silvester Trnovec

2012/2013: Roman Záborský

2011/2012: Peter Paulík

2010/2011: Jozef Ruman

2009/2010: Beáta Makovická

Fotogaléria

Pridajte Komentár