Sučany Alumni pomáha s prihláškami na zahraničné univerzity

Výber univerzít a hlásenie sa na ne môže byť dlhý a náročný proces. Preto vám, súčasným študentom, chceme pri tomto procese čo najaktívnejšie pomôcť, keďže sme ním už úspešne prešli. Ako zoskupenie absolventov, ktorí študujú alebo vyštudovali univerzity v rôznych kútoch sveta, od USA po Hong Kong, dokážeme byť užitočným zdrojom informácií a rád, či už rozmýšľate nad štúdiom kdekoľvek.

Pomôžeme vám týmito spôsobmi: 

Prepojenie s absolventmi
Najlepší spôsob, ako získať reálnu predstavu o štúdiu na nejakej univerzite a vyriešiť prípadné otázky či nejasnosti, je porozprávať sa s niekým, kto na konkrétnej univerzite študuje. Napíš nám, na ktoré univerzity sa chceš hlásiť, čo chceš študovať a my ťa prepojíme s absolventmi, ktorí tam študovali, ideálne v tvojom odbore.   

Feedback k esejám
Či už sa hlásiš na univerzity v Spojenom kráľovstve, Spojených štátoch, Dánsku či Nemecku, pošli nám tvoju sprievodnú esej (Personal Statement, Common App Essay a pod.) a mi ti dáme feedback. Naši absolventi študujú na mnohých prestížnych univerzitách v rôznych krajinách, vrátane Oxfordu, Cambridgeu, Yaleu, St Andrews, Sciences Po či Coppenhagen Business School. Ich spätná väzba ti určite pomôže.

Tvoju esej skontrolujeme maximálne trikrát:
• V prvých dvoch kolách sa na tvoju esej pozrie absolvent, ktorý študuje/študoval odbor, na ktorý sa hlásiš, v krajine, kde chceš študovať. Zameria sa na jej obsah, navrhne ti, čo zmeniť a prípadne ti odporučí doplniť informácie, ktoré by ocenila prijímacia porota v rámci daného smeru štúdia.
• V treťom kole, keď už budeš mať ucelený obsah, skontroluje tvoju esej náš jazykový tím, ktorý sa zameria na jej štylistickú a gramatickú stránku.

Každé z týchto “kôl” bude trvať jeden týždeň (7 dní).

Personal Statementy od tých z vás, ktorí sa budú hlásiť do UK v druhom termíne (15. januára), budeme prijímať v týchto piatich termínoch:

16. októbra
30. októbra
13. novembra
27. novembra
11. decembra

Tieto termíny však neplatia pre tých, ktorí sa hlásia na Oxbridge, tí nám môžu PSká posielať kedykoľvek a opravíme ich čo najskôr.
 
Eseje posielajte na: sucany.alumni@gmail.com. V správe uveďte všetky univerzity, na ktoré sa chcete hlásiť a smer štúdia.

Mock Interviews
Pozvala ťa niektorá univerzita na osobný pohovor? Daj nám to vedieť, my ťa prepojíme s absolventom, ktorý takým pohovorom prešiel a on s tebou urobí prípravný pohovor cez Skype. Tak isto ti zodpovie akékoľvek otázky a dá ti dodatočné rady, ako sa na interview správne pripraviť.

Na mnohých západných stredných školách žiaci niekoľkokrát “trénujú“ na pohovory so svojimi učiteľmi alebo privátnymi lektormi. Je preto dobré dať do prípravy na interview maximum a využiť možnosť pomoci od našich absolventov.   

Workshopy v Sučanoch
Každý rok plánujeme zorganizovať v Sučanoch dve série workshopov. Tá prvá bude pozostávať z panelových besied s absolventmi o štúdiu konkrétnych odborov. Bude zameraná primárne pre tretiakov a štvrtákov, ktorí premýšľajú nad tým, čo ísť študovať a tomu prispôsobujú výber svojich voliteľných a maturitných predmetov.

Druhá séria bude obsahovať prezentácie o prihlasovacích procesoch na univerzity v jednotlivých krajinách, možnostiach financovania štúdia, práce popri ňom, uplatnenia po ňom a pod. Tieto prezentácie budú venované najmä štvrtákom, ktorí týmito procesmi budú prechádzať v nadchádzajúcom roku. 

Užitočné stránky:
UK:
• UCAS – Integrovaný portál odosielania prihlášok na britské univerzity. Okrem toho obsahuje mnoho užitočných informácií o prihlasovacom procese a rád na písanie Personal Statementov.
• LSE – má podľa viacerých našich absolventov jednu z najlepších príručiek o písanie PSiek.
• Student Room – Študentské fórum s diskusiami o štúdiu na rôznych univerzitách. Tak isto obsahuje aj vzory PSiek.
• Oxbridge.sk – Kontrola PSiek slovenskými a českými študentmi, ktorí študujú na univerzitách v UK.
• Complete University Guide – Informácie o univerzitných štipendiách a grantoch.
• Student Finance – Informácie o študentskej pôžičke, poskytovanej britskou vládou. 

USA:
• Common Application – Obdobný prihlasovací portál ako UCAS pre americké univerzity, resp. “colleges”. Obsahuje informácie o prihlasovacom procese a rady pre písanie Common App eseje.
• Fulbright Advising Center – poskytuje informácie o štúdiu v USA a dokonca feedback k aplikačným esejám.
• Šimon Podhájsky – Študent z Yaleu, ktorý poskytuje feedback k Common App esejám. 
• International Student – Informácie o spôsoboch financovania štúdia, rôznych grantoch a štipendiách.
• College Board – Kalkulačky na výpočet výšky financial aid, garantovanej jednotlivými univerzitami v závislosti od finančného príjmu rodičov.

Pridajte Komentár