Príbeh Alumni pokračuje aj vďaka 2% z daní

Prezentáciu s fotkami z roku 2019 nájdete tu.

Podporte nás cez 2% z vašich daní – údaje potrebné na ich poukázanie nášmu občianskemu združeniu:
Obchodné meno: Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch
Právna forma: občianske združenie
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sučany, 03852, Komenského, 215
IČO: 42069343

ĎAKUJEME! Pomôžte nám aj naďalej pomáhať a inšpirovať:

18 udelených štipendií Milana Hodžu

7 cien “Student Awards” pre výnimočných žiakov

9 920 eur venovaných žiakom cez štipendiá Milana Hodžu

25 udelených štipendií Sučany Alumni

5 + 1 iPadov a jeden počítač pre najinšpiratívnejších žiakov

8 cien “Staff Awards” pre učiteľov

3000+ eur venovaných žiakom a školským klubom

100+ skontrolovaných motivačných listov na univerzity

100% vyzbieraných prostriedkov z 2% venujeme podpore žiakov

5000+ dobrovoľníckych hodín pre stále našu školu

10+ rokov Alumni pôsobí, pomáha a inšpiruje

Počas šk. roka 2018/2019 sa nám podarilo:
• Staff Award: p. Stanislav Bartoš
• Štipendium Sučany Alumni: Timotej Oršula
• Štipendium Milana Hodžu: neudelili sme
• Víkend v Bratislave pre našich štipendistov
• Stretnutie absolventov v Bratislave
• Spolu s našou štipendistkou Zuzanou Hudáčovou sme spustili projekt GBAS Interns
• Podporili sme GBAS Biology Club
• Naši štipendisti zorganizovali prednášku s absolventom na tému Úvod do embryológie
• Spolu s ochotnými absolventmi venovať čas osobnostnému rozvoju našich štipendistov
• Informovať komunitu absolventov o dianí a novinkách na GBASe

Počas šk. roka 2017/2018 sa nám podarilo:
• Staff Award: p. Viera Kampošová
• Štipendium Sučany Alumni: Zuzana Hudáčová, Timotej Kopča, Dario Mikuš, Filip Fukas
• Štipendium Milana Hodžu: Radovan Hegli
• Darom sme získali a ďalej venovali 3 laptopy pre tých, ktorí to najviac potrebujú
• Získali sme grant Pontis Accenture v hodnote 2000 EUR na GBAS pretestovanie pre deti zo znevýhodnených podmienok + koncoročný výlet pre nich do Bratislavy
• Víkend v Bratislave pre našich štipendistov
• Diskusia pre žiakov s absolventmi študujúcimi na Oxforde a Cambridge
• Večerná škola: motivačná prednáška od autora knihy pre mladých Hlava 20 + prednáška o korupcii
• Stretnutie absolventov Beer in Prague
• Poskytli sme stanovisko ku kauze básnička a vypracovali sme odporúčania pre školu

V prípade, že pracujete v zahraničí, tak môžete finančne prispieť na činnosť Sučany Alumni vďaka zaplateniu členského príspevku. Ďakujeme.

Pridajte Komentár