Podporte školu vďaka 2%

Do konca marca je na Slovensku okrem povinnosti podať daňové priznanie aj možnosť venovať 2% z daní ľubovoľnému subjektu neziskového sektora. V škole už 10 rokov pôsobí ako súčasť ZRPŠ aj Študijný fond n. o., ktorého úlohou je finančne pomáhať škole. Zozbierané prostriedky vrátane rodičovských príspevkov sú každý rok použité na nákup kníh, vybavenie školy, na podporu činnosti Žiackej školskej rady, školských krúžkov a klubov. Chceli by sme Vás a Vašich rodičov týmto poprosiť o zváženie možnosti venovať Vaše 2% práve nášmu gymnáziu. Postup ako darovať 2% nájdete tu. Sučany Alumni sa rozhodlo podporiť Študijný fond a preto prosí všetkých už pracujúcich absolventov školy, aby v prípade možnosti darovali svoje 2% z daní práve na účely Študijného fondu školy. Vaše 2% môžete prípadne venovať aj združeniu Sučany Alumni. Info tu.

Obchodné meno alebo názov: Študijný fond, nezisková organizácia
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Sučany, 03852, Komenského, 215
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: (15) 37815873

Pridajte Komentár