Nová hlava Sučany Alumni: Štefan Korbeľ

Štefan Korbeľ, mladý, no za to cieľavedomý a odhodlaný absolvent GBAS-u je súčasne novým predsedom Sučany Alumni. To, kde študoval, ako sa k postu predsedu dostal, čo ho k tomu viedlo, a kam až plánuje posunúť SA na základe svojich schopností a znalostí sa dočítate v nasledujúcom interview.

Takže ahoj, Števo, ako nový predseda máš so Sučany Alumni veľké plány, no predtým, než prejdeme k samotnému SA a tvojmu novému šéfovaniu, sa ťa spýtam niečo ohľadom tvojho štúdia po GBAS-e. Kde si nástupil?

Po GBAS-e som šiel študovať na Aberystwyth University vo Walese. Pôvodne som sa hlásil na International Politics and International History, ale pri zápise som využil možnosť zmeny kurzu na International Politics with French (pre začiatočníkov).


Študovať po francúzsky muselo byť náročné. Aké boli tvoje znalosti francúžštiny po ukončení GBAS-u? Maturoval si z francúžštiny?

Francúzštinu som sa začal od základov učiť v Aberystwythe (vyjmúc krúžok francúzštiny počas 2. ročníka na GBAS-e). V Aberystwythe som vo francúzštine “neštudoval”, tam som sa francúzštinu len “učil”. Vo francúzštine som študoval až na Inštitúte politických vied v Strasbourgu minulý rok. Štúdium vo francúzštine bolo len po 2-ročnom učení sa tohto jazyka náročné, ale mal som okolo seba milých ľudí, ktorí mi ochotne pomáhali prekonávať temné lingvistické zákutia tohto inak príjemne znejúceho jazyka. Navyše som mal motiváciu pokračovať v štúdiu vo Francúzsku, s čím automaticky súvisela potreba zlepšiť sa vo francúzštine.


Aha, a prečo tá zmena kurzu?

Keď som po 5. ročníku opúšťal GBAS, tak som spomedzi cudzích jazykov ovládal len angličtinu, čo som vnímal ako dosť veľké negatívum vzhľadom na to, že som chcel študovať medzinárodné vzťahy. Určitú rolu taktiež zohrala túžba spoznávať prostredníctvom jazykov nové kultúry a pohľady na svet.


Mohol si si takúto školu dovoliť? Alebo si vyhľadával štipendiá?

Z tohto hľadiska som sa hlásil na dva typy univerzít. Na jednej strane boli americké univerzity, ktoré mali a majú dostatok financií na podporu svojich študentov. Na druhej strane boli britské univerzity, pri ktorých som vedel o možnosti bezúročnej pôžičky na školné, a pri ktorých som od začiatku bral na vedomie, že popri štúdiu budem musieť pracovať, aby som si ho mohol dovoliť. Veľká obeta najmä v prvom ročníku však prišla zo strany mojich rodičov a súrodencov, ktorí ma podporili v mojom rozhodnutí ísť študovať do Veľkej Británie.


A ako si pochodil v Amerike? Zobrali ťa alebo si sa nakoniec rozhodol pre Britániu bez ohľadu na výsledok z USA?

Na päť prestížnych univerzít v USA, na ktoré som sa hlásil, ma neprijali. Jedinou cenou útechy bol pre mňa fakt, že som skončil na čakacej listine na Harvard University. V konečnom ohľade je to však o tom, či si prijatý alebo nie.


Ale vravel si, že si študoval aj v Strasbourgu, čo si robil tam? Ako si sa tam dostal?

Štúdium v Strasbourgu (year abroad) bolo povinnou súčasťou môjho kurzu, keďže jeho súčasťou je cudzí jazyk. Do Strasbourgu som šiel cez výmenný program ERASMUS. V Strasbourgu som následne využil možnosť získať jednoročný diplom, na základe ktorého som mohol požiadať o pokračovanie v štúdiu práve tam. Napokon som sa však rozhodol dokončiť svoje štúdium v Aberystwythe.


Ako hodnotíš možnosti privyrábania si počas štúdia? Je ich dosť, málo?

Aberystwyth je veľmi malé mestečko, približne tretinu obyvateľstva počas školského roka tvoria študenti, čiže je tam vysoký dopyt študentov po práci, ktorej až tak veľa nie je. Kto sa však snaží získať si zamestnanie, tomu sa to časom podarí. Všetci Slováci v Aberystwythe, ktorých poznám, a ktorí potrebovali tento zdroj financií, si prácu našli v priebehu prvého ročníka.

Čo ťa motivovalo ku kandidovaniu na post predsedu SA, čo očakávaš, že ti to dá? Ako si sa dozvedel o tejto možnosti kandidovania za predsedu.

O tejto možnosti som sa dozvedel na valnom zhromaždení SA, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2011, keď Tomáš, zakladateľ a bývalý predseda, oznámil svoje rozhodnutie ukončiť svoje pôsobenie na tejto pozícii.

Sú dva hlavné dôvody, pre ktoré som kandidoval na predsedu. Po prvé, projekt absolventskej spoločnosti je na Slovensku jedinečný a má veľkú perspektívu do budúcnosti. Verím, že viem a môžem prispieť k rozvoju nášho združenia. Po druhé, GBAS mám úprimne rád. 

Moja kandidatúra v prvom rade súvisela s tým, že chcem byť prínosom pre Sučany Alumni a pre GBAS. Samozrejme,som si vedomý toho, že plnenie si úlohy predsedu prispeje aj k môjmu osobnostnému rozvoju. 

Čo sa teda mňa osobne týka, tak očakávam, že získam skúsenosti s riadením občianskeho združenia, a teda s riadením všeobecne, zlepším si komunikačné schopnosti, naučím sa niečo viac o spoločnosti v našej krajine, spoznám mnoho skvelých ľudí, budem viac v kontakte s bývalými GBAS-ákmi, ktorých poznám, a budem mať pocit naplnenia z dobre vykonanej práce pre druhých.


Aký je tvoj primárny cieľ SA? Kam ho až plánuješ posunúť?

Môj hlavný cieľ sa dá zhrnúť pod snahu o zabezpečenie hladkého a zmysluplného fungovania SA v budúcnosti, t.j. aby SA združovalo GBAS-ákov a udržiavalo medzi nimi väzby, podporovalo súčasných študentov po osobnostnej a kariérnej stránke, ale aby tak podporovalo aj absolventov. Jednoducho, aby SA bolo tým správnym doplnením školy, tým správne vyformovaným kúskom puzzle, ktorý dotvorí obraz GBAS-u.

V prvom rade je potrebné zvýšiť počet členov, ktorí by SA finančne podporovali a sami sa v SA aktivizovali. Druhou dôležitou vecou je diverzifikácia príjmov, čiže získavanie rôznych sponzorov, partnerov, grantov a pod.

Celé to má dva aspekty. Na jednej strane sú koordinácia a komunikácia. Momentálne napr. pracujeme na projekte ročníkových a regionálnych kontaktných osôb, vďaka ktorým bude SA bližšie k súčasným a bývalým GBAS-ákom. Rokujem aj s Vašou redakciou o možnej sekcii v časopise pre SA/absolventov. Verím, že budeme viac spolupracovať so Žiackou radou ako s orgánom, ktorý reprezentuje študentov a lepšie pozná ich potreby. Pre získavanie finančných prostriedkov je zas nevyhnutná aktívna komunikácia navonok. Celé to súvisí s druhým aspektom, ktorým je samotná činnosť SA. Aj naďalej budeme pokračovať vo väčšine rozbehnutých projektov, akými sú prednášky s absolventmi, University Clinic, Štipendiá Milana Hodžu, Student and Staff Awards, Sučany Mastermind. Okrem toho, že chceme tieto aktivity vylepšovať, tak tiež plánujeme naštarovať nové projekty, napríklad “Careers Library”, Travel Grant, a podľa ochoty potenciálnych partnerov zľavy pre členov na rôzne produkty a služby. Pre absolventov chceme organizovať rôzne stretnutia a podujatia.


Čo by si odkázal ešte nečlenom SA? Prečo sa stať členmi a čo SA môže dať žiakom i absolventom školy?

Súčasným študentom poskytuje SA niekoľko materiálnych výhod, napríklad školský časopis KARIS zadarmo. Najdôležitejšími sú však z pohľadu mňa ako absolventa, ktorý by niektoré svoje minulé rozhodnutia ohľadom svojho štúdia a kariéry zmenil, nemateriálne služby, ktoré SA poskytuje. Význam informácií z prvej ruky o živote po GBAS-e vďaka sieti kontaktov a prednáškam absolventov, ale aj podpory pri výbere univerzity a kariéry, si mnoho mladých ľudí uvedomí dosť neskoro. Práve tomu sa v SA snažíme zabrániť. Študenti, ktorí sa navyše aktívne zapoja do SA, si zlepšia svoje organizačné a komunikačné schopnosti, ktoré vedia oceniť univerzity i zamestnávatelia.

Pre absolventov pripravujeme rôzne zaujímavé stretnutia, ktoré budú spojené s rôznymi aktivitami, na ktorých sa budú môcť zabaviť, stretnúť so svojimi známymi, ale i spoznať nových GBAS-ákov..Takisto však budú môcť získať vďaka sieti kontaktov informácie pre ich ďalší osobnostný a kariérny rozvoj. Mnohí sa tiež iste zhodneme na tom, že GBAS bol a je pre nás “jedným veľkým zážitkom”, vďaka ktorému úspešne napredujeme v našich životoch, a sme za to vďační. Práve myšlienka nezištne pomôcť ako absolvent svojej bývalej škole, ktorá mi do života toľko dala, stála za vznikom SA. Jednak sa snažíme odmeňovať aktívnych jednotlivcov, jednak hrá pri podpore študentov značnú úlohu sociálny aspekt. Cez unikátny projekt Štipendií Milana Hodžu pomáhame tým, ktorí by bez našej podpory mali problémy finančne si zabezpečiť štúdium na GBAS-e. Dúfame, že tento školský rok poskytneme aj prvú pôžičku na štúdium na univerzite v UK pre čerstvých absolventov. 

Členstvom v SA nám vyjadrujete podporu pre našu činnosť a dodávate nám motiváciu, aby sme pokračovali aj naďalej. Aktivity Tomáša, bývalého predsedníctva a ostatných podporovateľov SA oceneli mnohí iní, naposledy Cenou poroty MOST 2011 (ocenenie Rady mládeže Slovenska), ale najväčším ocenením pre nás bude práve Vaša podpora vyjadrená členstvom v SA.


Aké je tvoje životné motto a čo ťa posúva robiť veci, ktoré robíš? Možno niekoho inšpiruješ..

Láska a zodpovednosť sú najväčšia sila.


Štefana vyspovedal Kristián Filip. Viac sa o Štefanovi môžete dozvedieť z jeho profilu.

Rozhovor bol publikovaný v septembrovom vydaní (Issue 13) školského časopisu KARIS. Absolventi, bývalí študenti a bývalí zamestnanci školy, ktorí sú členmi SA, obdržia elektronickú verziu KARIS-u v týždni končiacom 14. októbra, respektíve po registrácii a zaplatení členského. Všetkým darcom a členom ďakujeme za ich podporu! 

Pridajte Komentár