News from Sučany Alumni (October 2012)

Milé GBAS-áčky, milí GBAS-áci! (alebo BASG-áči a BASG-áčky, či BGMH-áci a BGMH-áčky!) smile


Dovoľte, aby som začal s niekoľkými administratívnymi (no nie nezaujímavými wink ) záležitosťami.

   (1)   Sučany Alumni vstúpilo do nového školského roka s novým vedením na čele so Števom Korbeľom (2004-09) a podpredsedami Tomom Jackom (2001-06), Mišom Kováříkom (2002-07) a Kubom Brindzom (2009-). Na ich činnosť bude dohliadať kontrolná komisia v zložení Ing. Peter Paulík (pedagóg), Ivan Polák (2001-06) a David Krišťák (2003-08). Členovia predsedníctva a kontrolnej komisie boli zvolení na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 23. júna 2012. Zápisnicu z valného zhromaždenia si môžete pozrieť tu: zápisnica VZ SA (06/2012)Program na školský rok 2012/13 bude aktualizovaný v priebehu nasledujúceho týždňa v sekcii Aktivity (kde sa momentálne nachádza predbežný program).

   (2)   Pre informácie o činnosti SA sledujte našu webstránku http://www.sucanyalumni.sk, kde sa môžete bezplatne zaregistrovať(registrácia je spolu so zaplatením členského nevyhnutná pre nárokovanie si výhod vyplývajúcich z členstva), čo Vám zaručí prísun najdôležitejších informácií priamo na Váš e-mail. Takisto “like-ujte” našu facebookovskú stránku, pridajte sa do našej skupiny na LinkedIn, sledujte nás na Twitteri (@SucanyAlumni) a Google+.

Takisto rozbiehame projekt “kontaktných osôb” pre jednotlivé absolventské ročníky. Úlohou kontaktných osôb je byť v priamom kontakte so svojimi bývalými spolužiakmi, odpovedať na ich otázky ohľadne SA, posúvať im relevantné informácie o aktivitách SA (napr. o stretnutiach, športových podujatiach na škole určených aj pre absolventov, kariérnych príležitostiach a pod.), obracať sa na nich v prípadoch, keď SA bude potrebovať dobrovoľníkov (napr. študenta medicíny na prednášku na GBAS-e a pod.). Tu je zoznam (zatiaľ) siedmich statočných (podľa maturitného ročníka):

1996 – 2005hľadáme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky! Práca kontaktnej osoby je založená výlučne na elektronickej komunikácii a nie je časovo náročná.
2006: Ivan Polák
2007: Michal Kovářík
2008: David Krišťák
2009: Štefan Korbeľ
2010: Peter Šándor
2011: Michaela Tholtová
2012: Ján Kokavec

***AKTUALIZOVANÉ: Kontaktnou osobou pre ročník 2005 je Zuzana Hukeľová.*** 

Na škole fungujú kontaktné osoby pre jednotlivé triedy. Ich zoznam sa nachádza na nástenke na prvom poschodí. Stále hľadáme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pre 4.B, 3.A a všetky prvácke triedy! Tiež sa k nám však môžete pridať, ak Vaša trieda kontaktnú osobu má. More the merrier! smile Stačí, ak nám napíšete na sucany.alumni@gmail.com, resp. ak kontaktujete Jakuba Brindzu (4.C) alebo Kristiána Filipa (3.D).

   (3)  Náš spomínaný web, na ktorom skvele zapracoval a stále skvele pracuje Rado Husár (2001-06), bol nedávno vďaka ďalším našim absolventkám, Bibiane ValigurovejMonike Veselej a Marianne Bachledovej (všetky 2004-09) preložený do angličtiny! Bibiana, Monika a Marianna teraz usilovne pracujú na preklade zvyšku našej webstránky. Veľmi pekne Vám všetkým ďakujeme za pomoc!

   (4)  Touto cestou by sme Vás taktiež radi požiadali o zaplatenie členského na aktuálny šk. rok 2012/13. Len Vaša nezištná podpora môže zabezpečiť plnohodnotné fungovanie SA aj v budúcnosti. Výška členského pre absolventov, bývalých študentov, bývalých a súčasných zamestnancov je min. 5 €. Žiaci školy platia progresívne členské 1-5 € v závislosti od nimi navštevovaného ročníka. Okrem tradičného bankového prevodu alebo platby v hotovosti (členovi predsedníctva) pribudla možnosť platby cez PayPal. Viac informácií o členskom tu. Prosíme Vás, nezabudnite sa tiež zaregistrovať a uviesť čo najviac údajov o sebe (najmä obdobie, počas ktorého ste navštevovali školu, prípadné rodné priezvisko za slobodna, informácie o univerzitnom štúdiu, zamestnaní a iné)!


Teraz prejdime k tým neadministratívnym udalostiam a novinkám. ;-D


   (5)  Na otvorení školského roka sme odovzdali posledné z troch Štipendií Milana Hodžu vo výške 400 € určených pre školský rok 2012/13 Laure Belákovej. Ďalšími dvoma štipendistami na tento školský rok sú Andrea Durčáková a Alex Tománek. Všetkým Vám prajeme mnoho úspechov a mnoho radostných dní strávených na našom gymnáziu! smile

(6)  Zároveň gratulujeme jednej z našich prvých štipendistiek (2010), Kristíne Durčákovej, k výhre prestížneho štipendia Secondary School Scholarship Program organizovaným Nadáciou otvorenej spoločnosti. Kristína trávi tento školský rok na súkromnej strednej škole Sutton Valence School v Anglicku. Prajeme Ti, Kristína, veľa úspechov a zážitkov! 

smile

(7)  S novým školským rokom vyšlo aj nové číslo školského časopisu KARIS. Z mnohých zaujímavých príspevkov vyberáme článok o budúcnosti debaty na škole od Martiny Rievajovej a rozhovory Kristiána Filipa so bývalým predsedom SA Tomášom i novopečeným predsedom SA Števom.

(Printová verzia KARIS-u je určená súčasným študentom a zamestnancom školy. Elektronická verzia je určená absolventom, bývalým študentom a bývalým zamestnancom školy. Bohužiaľ, elektronickú verziu najnovšieho čísla KARIS-u sme nemohli zaslať tým z Vás, ktorí ste si v minulom šk. roku členské síce zaplatili, ale nezaregistrovali ste sa na našom webe, a tým pádom nám neposkytli e-mailový kontakt na Vás.)


   (8)  Opäť sme rozbehli sériu prezentácií a diskusií s bývalými absolventmi. 12. septembra mali úvodnú prezentáciu o univerzitnom štúdiu v UK Zuzka Podracká a Števo Korbeľ (obaja 2004-09). Zuzka úspešne ukončila štúdium bakalárskeho programu International Politics and International History na Aberystwyth University, kde pokračuje v štúdiu magisterského programu Modern European History, na ktoré získala prestížnu Arts and Humanities Research Council Award. Števo študuje v poslednom ročníku bakalárskeho programu International Politics with French na tej istej univerzite.

  (9)  KARIS-áci si popri tvrdej práci na tvorbe časopisu našli čas aj na zorganizovanie diskusie s Jaroslavom Dodokom, ktorá sa uskutočnila 25. septembra. Kristián Filip: “Jaroslav Dodok má 17 rokov a je šéfredaktorom študentského spravodajského portálu student24.sk. Bol taktiež rečníkom na populárnom TEDx Bratislava. Diskusiu moderovala Martina Rievajová a pýtala sa na otázky žurnalistiky, Jaroslavove osobné názory na mladých a ich funkciu v spoločnosti.

(10)Mišo Kovářík (2002-07, v tých časoch a.k.a. Krstný otec 

wink

 ), absolvent magisterského odboru bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej univerzite v Brne, sa na svojom seminári, ktorý sa uskutočnil 4. októbra, zameral na štúdium politických vied. Mišovými slovami, SA “spustilo nový projekt, cieľom ktorého je pomyselnou jednou ranou vyriešiť dva problémy naraz – sprostredkovať kontakt záujemcom o štúdium na konkrétnych vysokých školách s absolventmi týchto škol a zároveň im dovoliť nazrieť do obsahu štúdia na týchto školách. Seminára sa zúčastnilo približne 25 študentov gymnázia, ktorí okrem oboznámenia sa s možnosťami štúdia politických vied boli zasvätení do základných výhod a nevýhod študovania tohto smeru a diskutovali o základných diskurzívnych problémoch súčasných medzinárodných vzťahov.

(11)  18. októbra zavítala na školu Andrea Urbanovská (2003-05), študentka programu International Business and Management na Fontys International Business School vo Venle (Holandsko), ktorá so žiakmi diskutovala o možnostiach štúdia v Holandsku (vrátane zahraničných výmenných pobytov programu ERASMUS), možnostiach jeho financovania, o akademickom i spoločenskom živote v Holandsku, a aj konkrétne o štúdiu ekonómie a príprave na tento odbor.

  (12)  Súčasným žiakom školy pripomíname, že ak majú zaujímavý nápad, ktorí by radi zrealizovali, ale nemajú naň dostatok finančných prostriedkov, tak sa môžu uchádzať o Grant Sučany Alumni financovaný z prostriedkov získaných vďaka 2% z daní.


A ešte niekoľko udalostí, ktoré sa uskutočnia v najbližšom období.


   (13)  Už čoskoro, v dňoch 2.11. – 4.11.2012 sa uskutoční prvý online SA Autumn Chess Tournament v bleskovom šachu (2 x 5 minút)! Časy odohrania jednotlivých partií budú závisieť na dohode s oponentom, preto aj keď budete zaneprázdnení, bude stačiť, ak si nájdete len 15 minút na jednu partiu! Turnaja sa môže zúčastniť ktokoľvek (absolventi, bývalí a súčasní žiaci i zamestnanci, ako aj najbližší príbuzní spomenutých skupín). Podmienkou účasti sú registrácia v databáze Sučany Alumni a aktívne konto na chess.com, kde sa následne pridajte do skupiny Sučany Alumni. Registrácia v databáze SA a na chess.com sú bezplatné. Presný systém turnaja a počet kôl sa určia v závislosti od počtu prihlásených hráčov. Prihlásiť sa môžete na sucany.alumni@gmail.com do 1.11.2012, 22:00 sučianskeho času. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, užívateľské meno na chess.com a svoj maturitný ročník / triedu, respektíve informáciu o tom, že ste súčasný alebo bývalý zamestnanec, alebo príbuzný/á absolventa/žiaka/zamestnanca.

***ZMENA: Turnaj sa uskutoční v dňoch 2.11.-4.11.2012. Prihlásiť sa môžete do 1. novembra 2012, 22:00 sučianskeho času. Viac info na Facebooku.***


   (14)  Približne v polovici novembra 2012 vyjde KARIS, Issue 14. Okrem iného bude obsahovať rozhovory s Mišom Kováříkom (2002-07), novým podpredsedom SA, a Matejom Kohárom (2007-12), o ktorom hovorí za všetko to, že mu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu udelilo prestížne ocenenie, Pamätný list svätého Gorazda. Novinkou bude aj rubrika s pracovným názvom “Art po GBAS-e”, v ktorej budeme publikovať art (poézia, próza, maľba atď.) našich absolventov. V budúcom čísle budete môcť nahliadnuť do tvorby Patrície Holíkovej (2004 – 2009), ktorej básne nedávno vyšli v Dotykoch, časopise pre mladých nádejných autorov. Kreatívny hudobný nadšenec Peťo “Freeman” Polubojarov (2005-10) zas bude pravidelne od tohto čísla recenzovať drum ‘n’ bass a elektronickú hudbu.

Veľmi radi by sme časopis KARIS posunuli z roviny študentského časopisu do roviny študentsko-absolventského časopisu. Vidíme veľký priestor pre rôzne stĺpčeky, názory, články, pravidelné rubriky, ale aj informácie o absolventoch (info o zasnúbeniach, svadbách, bábätkách, kariérnych úspechoch, cestovateľských zážitkoch, štipendiách, študijných pobytoch, atď., atď.), ktoré určite zaujmú nielen Vašich bývalých spolužiakov a pedagógov, ale aj ostatných (či už súčasných alebo bývalých) študentov a zamestnancov gymnázia! Preto s veľkou radosťou privítame akékoľvek Vaše nápady a ochotu pomôcť! Neváhajte a kontaktujte nás!

   (15)  Napokon v projekte seminárov a prezentácií, ktorých cieľom je na jednej strane zasvätiť žiakov do štúdia jednotlivých odborov a na druhej strane sprostredkovať kontakt záujemcom o štúdium na konkrétnych univerzitách s ich súčasnými/bývalými študentmi (a zároveň absolventmi GBAS-u), budeme pokračovať s prezentáciou Bibiany Valigurovej o prekladateľstve a tlmočníctve na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, ktorá je naplánovaná na druhú polovicu novembra.


Majte sa krásne! smile

V mene predsedníctva SA,

Števo.
————————————————————-
http://www.sucanyalumni.sk
sucany.alumni@gmail.com

Pridajte Komentár