News from Sučany Alumni (January 2012 issue)

Greetings,

prinášame prvé news v novom roku. Dvojčíslo Karisu, zaujímavý rozhovor, víťazné eseje, plánovaná university clinic, a tiež výmena stráží v Alumni.

NEWS IN SHORT
STALO SA:
1/ KARIS – November & December 2011 double issue
2/ Essay Competition 2011 winners
3/ Prezentácia: Ako napísať kvalitnú prihlášku na britské univerzity?
4/ Open Day 19.12.2011
5/ X-mas Assembly 22.12.2011
6/ Extraordinary Sučany Alumni General Meeting 22.12.2011 – Rezignácia predsedníctva SA
STANE SA:
7/ British Universities’ Personal Statements Clinic, 10.1.2011
INÉ:
8/ Rozhovor s Nikolou Belákovou (ročník 2000-2005)
9/ Predsedníctvo SA v šk. roku 2012/2013

NEWS IN FULL

STALO SA:
1/ KARIS – November & December 2011 double issue
Sponzorom časopisu Karis je Sučany Alumni a firma XTB. Najnovšie číslo bolo zároveň prvým, ktoré bolo spoplatnené sumou 0.50 EUR. O účele výťažku z predaja plne rozhoduje redakcia časopisu Karis. Platiaci členovia Sučany Alumni dostávajú aj naďalej Karis zdarma.

Open publication – Free publishing – More grammar school

2/ Essay Competition 2011 winners
Výsledky už v poradí 3. ročníka súťaže v písaní esejí v anglickom jazyku pre súčasných a tiež bývalých študentov nášho gymnázia a členov Sučany Alumni si môžete pozrieť tu. Prví traja umiestnení získali každý finančnú cenu v hodnote 50 eur a zároveň darčekové predmety s logom školy a Sučany Alumni. Víťazmi sa stali Michal KováříkJúlia Dúhová a Matúš Guziar.  Víťazom srdečne gratulujeme.
WINNING ESSAY Michal Kovářík (GBAS 2002-2007)

Open publication – Free publishing – More grammar school

3/ Prezentácia: Ako napísať kvalitnú prihlášku na britské univerzity?
Prezentácie sa zúčastnili predovšetkým piataci a štvrtáci. Najväčší záujem medzi britskými univerzitami bol o škótske univerzity, a to hlavne o University of Edingburgh. Prezentujúcim bol Tomáš Jacko. Pokračovanie prezentácie bude formou Personal Statements clinic v utorok 10.1.2012 od 14:00 v ITčku (viď bod 6).

4/ Open Day 19.12.2011
Open Day zažil ako po minulé roky veľkú účasť rodičov a potenciálnych žiakov. Alumni malo svoj stánok rozložený už tradične v telocvični, kde sme rodičom vysvetľovali výhody našej školy, úspechy absolventov a tiež možnosť získať Štipendium Milana Hodžu pre budúcich prvákov v hodnote 600 eur. Taktiež sme mali k dispozícii darčekové predmety s logom školy, ktoré mohli žiaci a absolventi získať po zaplatení členského poplatku.

5/ X-mas Assembly 
Už tradičné Christmas Assembly, sa aj tento rok tešilo mimoriadnej účasti absolventov. Zúčastnilo sa ho viac než 30 absolventov. 

6/ Extraordinary Sučany Alumni General Meeting 22.12.2011 – Rezignácia predsedníctva SA
V deň X-mas Assembly sa ešte uskutočnilo mimoriadne valné zhromaždenie Sučany Alumni. Súčasťou programu bolo vyhlásenie víťazov už 3. ročníka Alumni Essay Competition. Následne predseda SA priblížil udalosti z posledných mesiacov a zhodnotil svoje doterajšie pôsobenie vo vedení spoločnosti, po ktorom ohlásil jeho ukončenie ku koncu aktuálneho školského roka 2011/2012. Ako hlavný dôvod pre ukončenie svojej činnosti označil stratu motivácie a nedostatok záujmu zo strany žiakov a absolventov či iných funkčných orgánov školy. S rezignáciou predsedu SA svoje funkcie zároveň ponúkli všetci traja podpredsedovia SA. Voľba nového vedenia prebehne na najbližšom valnom zhromaždení SA (viď bod 9 nižšie).

STANE SA:
7/ British Universities’ Personal Statements Clinic, 10.1.2011
Piataci, využite poslednú možnosť na kontrolu Vašich British universities’ personal statementov „profesionálnym proof readerom“ Tomášom Paulíkom a Tomášom Jackom. Vidíme sa v utorok 10.1.2012 od 14:00 v ITčku. Pozor! Účasť je možná len pre platiacich členov Sučany Alumni. Event na Facebooku.

INÉ:
8/ Nikola Beláková: Ak chcete v živote niečo dosiahnuť, musíte prevziať iniciatívu
Zaujímavý a inšpiratívny rozhovor s našou absolventkou a absolventkou King’s College London a Oxford University si môžete prečítať tu.
image

9/ Predsedníctvo SA v šk. roku 2012/2013
Do 31. mája 2011 máte príležitosť uchádzať sa o každú zo štyroch pozícií v rámci predsedníctva SA (t.j. jeden predseda a traja podpredsedovia). Vaše žiadosti vrátane životopisov zasielajte prosím na adresu sucany.alumni@gmail.com . Voľba nového predsedníctva SA prebehne na najbližšom valnom zhromaždení SA, ktoré sa uskutoční s najväčšou pravdepodobnosťou v deň konania Garden Party (t.j. 23.6.2011).

That’s it! Wishing you all a cracking year of 2012 wink

T. Jacko
http://www.sucanyalumni.sk
sucany.alumni@gmail.com

Pridajte Komentár