Michal Kovářík (2007): GBASáci vedia, ako sa životom prebiť a byť šťastnými

Michal Kovářík skončil štúdium na GBAS-e v roku 2007 a odvtedy viedli jeho cesty na Masarykovu univerzitu, konkrétne Fakultu sociálnych štúdií v Brne, ktoré je tiež známe ako „druhý GBAS.“ Jeho spätný pohľad na GBAS a svojich spolužiakov i plány do budúcnosti nájdete v tomto interview.
(by Kristián Filip)


Ahoj, Michal, ako absolvent GBAS-u a bezpečnostných a strategických štúdií Masarykovej univerzity v Brne môžeš veľa súčasných študentov GBAS-u inšpirovať. No pôjdeme pekne od začiatku, a teda od tvojho štúdia na gymnáziu v Sučanoch. Čo ťa presvedčilo podať si prihlášku na GBAS? O aké predmety alebo koníčky si prejavoval záujem na základnej škole?
V čase, keď som si podával prihlášku na GBAS, som sa snažil predovšetkým dostať na školu, kde sa učí v anglickom jazyku. Angličtina a prestíž gymnázia boli pre mňa najväčším lákadlom… Na základnej škole som prejavoval záujem hlavne o históriu a vojenské umenie.

Ako sa ti darilo na gymnáziu? Aký si mal prospech? Ktoré predmety ti zároveň robili najväčší problém?
Na gympli sa mi darilo premenlivo. Určite som nepatril prospechovo k špičke. Nemožno hovoriť o problémových predmetoch, skôr o predmetoch, pri ktorých som bol lenivý zapojiť mozog a snažiť sa. Preto srdečne pozdravujem pána Sadloňa a pána Záborského. Tí si s plodmi mojej lenivosti užili najviac práce.

Aké mimoškolské aktivity si počas rokov štúdia v Sučanoch mal? Ako ti pomohli na prijímačkách na vysokú školu? Naučili ťa niečomu praktickému, alebo skôr išlo o nejakú tú vec zo zoznamu mnohých mimoškolských aktivít?
Hneď v prváku som sa vtieral predsedkyni žiackej rady natoľko, že som bol zvolený za podpredsedu, a v druháku následne na to za predsedu žiackej rady, čo som s premenlivým úspechom vykonával až do piateho ročníka. Takisto som sa snažil pôsobiť v rámci debatného klubu. Pri prijímačkách na VŠ mi to nebolo nápomocné, vzhľadom na systém prijímania v ČR. Tieto veci pomáhajú skôr pri pracovných pohovoroch. Človek musí ukázať, že okrem učenia sa a … trávenia voľnočasových aktivít naliaty v kadejakých nápojoch, vie robiť aj iné veci. Toto je to, čo každého zamestnávateľa zaujíma.

Skús v krátkosti opísať svoj prijímací proces na Masarykovu univerzitu v Brne. Naskytlo sa niečo, čo ťa zaskočilo alebo s čím si nepočítal?


ZVYŠOK ROZHOVORU BUDE DOPLNENÝ ČOSKORO.

In the meantime, please support Sučany Alumni in the current academic year to help us carry out our established and new activities, SApport from each and every one of you makes a difference. Sincere thanks!

Pridajte Komentár