Lenka Žuborová: Využite všetky možnosti, ktoré vám škola ponúka

Nastúpila na GBAS ešte v minulom storočí. Dnes je úspešná politologička a zastupuje Slovensko v Európskej komisii v Bruseli. Lenka Žuborová (ročník 1998-2003). 

1.) Aký odbor si sa rozhodla ísť študovať po GBAS?
Mala som na výber medzi dvoma odbormi: právom a politológiou (európske štúdiá) – obidve alternatívy boli na slovenských univerzitách, možno aj kvôli tomu, že v čase, keď sme my maturovali (rok 2003) ešte nebolo až tak “v kurze” ísť študovať do zahraničia, teda okrem Českej republiky. Vybrala som si politológiu, a ako sa časom ukázalo, bol to správny výber.

2.) Čo myslíš, že ti dopomohlo k prijatiu na VŠ alebo aké schopnosti a skúsenosti ti GBAS pomohol dosiahnuť?
Počas štúdia na GBASe som sa venovala debatnému a bola som tiež členkou študentskej rady, teda okrem iných aktivít. Podľa môjho názoru sa oplatí zapájať do mimoškolských aktivít na GBASe, pretože človek má príležitosť získať skúsenosti, ktoré môže zúžitkovať v budúcnosti – mne napríklad debatný pomohol pri získavaní základov rečníckych schopností a pri vystupovaní na verejnosti, ktoré v mojej súčasnej práci, ale aj inde, hojne využívam (napríklad, na verejných vystúpeniach na našich celoslovenských poradách, ale mala som už aj prezentáciu pred Európskou komisiou). Študentský parlament bol dobrý na to, že človek získa schopnosti organizovať veci a spolupracovať s inými ľuďmi. Toto sú také univerzálne schopnosti, ktoré je možné využiť v akejkoľvek práci.

3.) Maturovala si v roku 2003. Teraz si teda zamestnaná. Čo si robila medzi tým?
Počas štúdia na UKF v Nitre som absolvovala semestrálny študijný pobyt na Univerzite v Osle, Department of Political Science. Zahraničný študijný pobyt vrelo odporúčam každému a to bez ohľadu na to, kde človek študuje. Po skončení UKF som pokračovala v postgraduálnom štúdiu na College of Europe v Brugách (Belgicko), ktorá patrí medzi najlepšie svetové univerzity v oblasti európskych štúdií, na ktorú som získala Štipendium M. R. Štefánika na získanie absolventov najlepších svetových univerzít pre prácu vo verejnej správe. College of Europe je medzinárodná škola, ktorá je určená pre študentov primárne z Európy, ale mala som aj spolužiakov napríklad z Maurícia, Indie či Kanady. Ja som študovala odbor EU International Relations and Diplomacy Studies, ktorý vrele inak odporúčam, pretože ide skutočne o vynikajúcu kvalitu štúdia. Na túto školu existujú “národnostné kvóty“, t.j. pre každý štát EÚ je vyčlenený určitý počet miest, pre SR to je 4-5 ročne, no väčšinou tam študujú len 2-3 Slováci.
Po skončení tejto školy som nastúpila pracovať do štátnej správy, čím sa mi v podstate splnil môj cieľ, a pracujem tu okrem iného aj na implementácii jednej (európskej) smernice, s čím súvisí aj to, že
často cestujem do Bruselu ako zástupca SR v jednej z expertných skupín Európskej komisie.

4.) Ako by si poradila maturantom vybrať si vhodnú univerzitu?
Jednoducho sa len zamyslite nad tým, čo vás naozaj baví, čo vás vie nadchnúť a čo vám je blízke. V žiadnom prípade sa neriaďte radou babky/dedka/uja/strýka/kamarátky, pretože oni nebudú za vás žiť
váš život. To, že som vedela, čo chcem robiť v budúcnosti sa odvíjalo aj od toho, čomu som sa venovala na GBASe – debatný a študentská rada mi boli vždy veľmi blízke a potom to už bolo jasné a jednoduché rozhodnutie.

5.) Čo hovoríš na to, keď študenti navštívia veľtrh vysokých škôl alebo rôzne dni otvorených dverí na univerzitách, pomôže im to rozhodnúť sa?
Veľtrh vysokých škôl a deň otvorených dverí je vynikajúca vec – určite odporúčam vidieť, pretože študenti majú možnosť nielen vidieť reálne fungovanie školy, ale aj ľudí, ktorí tam učia. Je to tiež šanca
presvedčiť sa, že škola, ktorú si vybrali je skutočne tá pravá, pretože vybrať si správnu školu je nielen ťažké, ale aj nesmierne dôležité pre budúci profesionálny život.

6.) Myslíš, že zahraničné vysoké školy sú lepšou voľbou než tie slovenské?
Myslím si, že áno, no nie každý maturant chce, alebo má možnosť ísť študovať do zahraničia, prípadne odbor, o ktorý má záujem nie je možné študovať v zahraničí (napr. slovenský jazyk) – pre
takýchto študentov sú slovenské školy vynikajúcou voľbou. Sama som absolventkou slovenskej VŠ a pokiaľ študent pristupuje k štúdiu poctivo, môže počas štúdia veľa získať a veľa sa naučiť. Všetko ale závisí od postoja, ktorý má študent k štúdiu. Slovenské VŠ vychovali veľa šikovných mladých ľudí, ktorí keď pokračovali v ďalšom štúdiu v zahraničí, robili vynikajúce meno Slovensku.
Ak sa však niekto rozhodne študovať na slovenských VŠ, rozhodne odporúčam absolvovať aspoň časť štúdia na niektorej zo zahraničných univerzít. Je to skúsenosť, ktorá je na nezaplatenie a študenti
majú možnosť nielen získať množstvo nových poznatkov, častokrát takých, ktoré nie je možné získať štúdiom na slovenskej VŠ, ale nadviažu aj množstvo nových medzinárodných kontaktov, spoznajú život v inej krajine a zažijú multikulturalizmus v praxi. smile 
O semestrálnych štúdiách v zahraničí by sa toho dalo popísať mnoho. Osobne by som bola najradšej, keby každý jeden študent takýto pobyt absolvoval, pretože v tom vidím veľký prínos nielen pre neho samotného, ale aj pre Slovensko – a tu sa vlastne dostávam k tomu najdôležitejšiemu – študujte v zahraniční, ale vráťte sa domov, pretože takýchto ľudí veľmi potrebujeme a máme ich zatiaľ u nás málo.

7.) Na záver, vedela by si zhrnúť nejaké predpoklady pre úspešnú budúcnosť?
Ja som jedna z tých starších absolventov, ktorí už pracujú (dokonca si pamätám ešte ako sme na školskom dvore chovali naše školské prasa Bibi:), a vzhľadom aj na vlastné skúsenosti môžem povedať,
že skutočne jeden z veľkých prínosov pre budúcnosť každého úspešného mladého človeka vidím práve v absolvovaní aspoň časti štúdia v zahraničí. S tým samozrejme súvisí aj znalosť cudzích jazykov, pričom tu treba podotknúť, že ovládať jeden cudzí jazyk dnes už vôbec nestačí. Vidím v praxi, že s týmito predpokladmi môžu ľudia nájsť ľahšie prácu tu doma a sú oveľa väčším prínosom pre zamestnávateľa ako tí, ktorí nikde neboli a nemajú taký ten nadhľad, ktorý sa dá získať práve v zahraničí. Samozrejme všetko, čo sa človek naučí počas štúdia (a to aj na strednej škole) sa mu v budúcnosti zíde a preto je veľmi potrebné, aby sa každý študent snažil využiť všetky možnosti, ktoré mu škola ponúka a GBAS ich ponúka skutočne veľmi veľa.

Ďakujeme Lenke za rozhovor a prajeme veľa úspechov.
Veronika Lišková, Karis October 2011

Ďalšie zaujímavé rozhovory s úspešnými absolventmi si môžete prečítať tu.

Pridajte Komentár