Grant Sučany Alumni

Jednou z priorít Sučany Alumni je aj podpora a sponzoring školy. Radi podporíme zaujímavé a užitočné školské a predovšetkým žiacke projekty alebo aktivity, ak nám to naše možnosti dovoľujú. Žiadateľom môže byť skupina alebo jednotlivec. Podmienkou žiadosti je, aby bol žiadateľ alebo žiadatelia platiacimi členmi Sučany Alumni. V prípade, že by ste chceli požiadať o grant alebo podporu Sučany Alumni na Váš projekt alebo aktivitu, tak nám prosím vyplňte nasledujúci formulár a pošlite ho na adresu: 
sucany.alumni@gmail.com.

Radi Vám zodpovieme na akékoľvek otázky. O žiadostiach rozhoduje Predsedníctvo Sučany Alumni priebežne počas celého roka. Prostriedky na tento grant sú a budú získavané vďaka venovaniu 2% z daní pre Sučany Alumni.

Vašu žiadosť vyplňte do nasledujúceho formulára.

Open publication – Free publishing – More alumni

Pridajte Komentár