Hľadajú sa školskí prefekti

Sučany Alumni spolu s vedením školy plánujú v Sučanoch vytvoriť miesta školských prefektov (school prefects) podľa vzoru prestížnych britských stredných škôl.

piatok, 24. októbra sa cez veľkú prestávku v ITčku uskutoční stretnutie pre záujemcov o tieto pozície. Vhodní kandidáti prejdú nasledujúce týždne výberom a tréningom. Pozície okrem určitých povinností so sebou prinášajú niekoľko výhod a tiež body do životopisov a motivačných listov na zahraničné univerzity. Predovšetkým anglo-americké univerzity tieto pozície veľmi vyžadujú. 

Prečo školskí prefekti?
Cieľom vytvorenia pozícií school prefects je poskytnúť väčší priestor žiakom, aby boli súčasťou školy, aby osobnostne rástli a zároveň si boli medzi sebou viac nápomocní. Chceme docieliť, aby žiaci starších ročníkov cítili väčšiu zodpovednosť za seba a svojich spolužiakov – predovšetkým v nižších ročníkoch. Veríme tiež, že mnohé situácie sa dajú riešiť lepšie, keď sa medzi žiakmi nachádzajú ich zástupcovia, na ktorých sa môžu kedykoľvek obrátiť a ktorí sú navyše v užšom kontakte s učiteľmi a vedením školy.

Čo sa od prefektov vyžaduje a čo zato?
Prefekti by zodpovedali za niektoré oblasti v škole, predovšetkým peer counselling – čiže rady a pomoc mladším študentom, ďalej tiež asistencia pri organizovaní školských akcií, pomoc učiteľom. Prefekti by mali samozrejme aj výhody a privilégiá oproti ostatným žiakom školy, kedže sú na seba ochotní vziať väčšiu dávku zodpovednosti a pravidelne venovať časť zo svojho voľného času. Výhody sú ešte vecou dohody s vedením školy. Bude to jedna z vecí, ktoré budú predmetom diskusie na piatkovom meetingu. 

Krátky článok o tom, ako byť good prefect.

T. Jacko

Pridajte Komentár