Garden Party 2011 + Alumni General Meeting

Quick Extraordinary summer Alumni newsletter:

NEWS IN SHORT

STALO SA:
1/ Karis June 2011
2/ Garden Party 2011
3/ Štipendium Milana Hodžu
4/ The Staff Alumni Award
5/ The Student Alumni Award
6/ Valné zhromaždenie Sučany Alumni
– členské
– nová podpredsedníčka Sučany Alumni
– pomoc pre študentku
STANE SA:
7/ New School Year 2011/2012
INÉ:
8/ Predaj darčekových predmetov

NEWS IN FULL

STALO SA:
1/ Karis June 2011

Open publication – Free publishing – More magazine

2/ Garden Party 2011
V sobotu, 25.6.2011 sa uskutočnila tradičná Garden Party. Keďže sa niesol tento rok v znamení osláv 20. výročia školy, aj na garden party si našlo cestu mnoho absolventov. Ich počet odhadujeme na 120. Fotky si môžete pozrieť tu.

3/ Štipendium Milana Hodžu
Prvé z troch Štipendií Milana Hodžu v hodnote 600 eur pre rok 2011 bolo udelené Simone Bartošovej.

Ďalšie dve štipendiá budú udelené na začiatku školského roka 2011/2012, 5. septembra 2011.

4/ The Staff Alumni Award

Víťazom tejto ceny pre výnimočného zamestnanca školy sa stal Mgr. Jozef Ruman. Cenou pre víťaza je 200 eur.

5/ The Student Alumni Award
A poslednú z troch udeľovaných cien získal Kristián Filip. Táto cena je každoročne udeľovaná žiakovi, ktorý sa zaujíma a snaží sa robiť niečo pre svoje okolie, spolužiakov a školu. Cenou pre víťaza je najnovší iPad2 v hodnote 479 eur. Nominovaných bolo celkovo až 11 žiakov.

Sučany Alumni ďakuje firme X-Trade Brokers, ktorá je sponzorom všetkých troch súťaží.

6/ Valné zhromaždenie Sučany Alumni
!IMPORTANT!
V deň Garden Party sa v poobedných hodinách konalo aj valné zhromaždenie absolventov a členov Sučany Alumni. V programe bolo niekoľko bodov. Tomáš Jacko zhodnotil uplynulý rok a spoluprácu so školou, a následne predstavil program pre budúci školský rok. V ňom by sa mala zopakovať väčšina hlavných aktivít Sučany Alumni (Essay Competition, Student & Staff Award, Štipendium Milana Hodžu, Sučany Mastermind).

– členské
Prítomní členovia odsúhlasili výšku a podmienky členského príspevku pre budúci školský rok 2011/2012. Členské oproti poslednému roku bude už povinné a v pôvodnej výške 5 eur pre aktuálnych žiakov gymnázia. Pre absolventov a ich rodinných príslušníkov bude minimálny členský príspevok 5 eur. Členské príspevky sa použijú na financovanie chodu združenia Sučany Alumni (webstránka, bankové poplatky) a tiež na financovanie cien do súťaží organizovaných Alumni (Essay Competition, Sučany Mastermind, atď.). Všetky členské príspevky nad 5 eur budú budúci rok použité na podporu končiacich študentov 5. ročníka, prijatých na prestížne zahraničné vysoké školy, ktorí by mali finančné ťažkosti pokryť prvotné študijné náklady.

– nová podpredsedníčka Sučany Alumni
Keďže sa Ivan Polák rozhodol pre svoje študijné a pracovné povinnosti odstúpiť z funkcie podpredsedu Sučany Alumni, valné zhromaždenie jednohlasne zvolilo novú podpredsedníčku, Veroniku Rákošovú, študentku tretieho ročníka. 

– pomoc pre študentku Janku
Mimoriadnym bodom programu sa stala tiež diskusia na tému pomoci študentke piateho ročníka, resp. pomoci podobným prípadom v budúcnosti zo strany Alumni. Piatačka Janka Bieliková bola v júni prijatá na University of Aberdeen, odbor International Relations and History. Je excelentnou študentkou a zapojila sa do viacerých celoslovenských súťaží. Pre finančné dôvody v rodine má však problém vykryť prvotné náklady štúdia a života v Škótsku (cca 900 eur). Skúšala viaceré možnosti ale bezvýsledne. Napísala nám teda žiadosť o pomoc formou pôžičky alebo štipendia. Keďže Alumni nemá možnosť Janke pomôcť (výber na členskom za minulý rok bol cca 80 eur), 6 členov Alumni sa rozhodlo Janke požičať každý po 50 eur. Prostriedky Janka vráti v auguste 2012 vďaka práci popri univerzite. 
V prípade, že by ste tiež chceli pomôcť Janke a dozvedieť sa o nej viac, napíšte prosím sem: sucany.alumni@gmail.com alebo priamo jej. Číslo účtu Alumni nájdete tu. Ako odkaz napíšte “pomoc Janke”. Ďakujeme. 
Aj na základe Jankinho prípadu sa valné zhromaždenie Alumni rozhodlo v budúcom roku použiť a vyčleniť všetky prostriedky z členských príspevkov vyšších ako 5 eur, na špeciálny fond pre vybraných absolventov nášho gymnázia študujúcich na prestížnych univerzitách prvý rok v zahraničí.

STANE SA:
7/ New School Year 2011/2012
Nový školský rok sa začne 5. septembra 2011 o 9:00. Viacero absolventov, predovšetkým končiacich piatakov už avizovalo, že sa príde na otvorenie školského roka pozrieť.

INÉ:
8/ Predaj darčekových predmetov
Na garden party si bolo prvýkrát možné kúpiť školské darčekové predmety (hrnček, polo shirt, termohrnček, kľúčenka). Výťažok z ich predaja bude použitý na financovanie Štipendií Milana Hodžu. Od začiatku šk. roka 2011/2012 budú mať členovia Sučany Alumni na nákup darčekových predmetov zľavu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
That’s it! Thank you again for all your support and see you next year.

T. Jacko
http://www.sucanyalumni.sk
sucany.alumni@gmail.com

Pridajte Komentár