Student ALUMNI AWARD

• O čo sa hrá? 
Sučany Alumni sa podarilo zabezpečiť neuveriteľných 300 EUR pre víťaza a tiež menšie ceny pre ďalších v poradí súťaže Cena Sučany Alumni – ŠtudentAlternatívou finančnej ceny je počítačová zostava: Notebook HP ProBook 4510 + tlačiareň HP PhotoSmart C4680 + Windows 7 Home Premium. Je len na rozhodnutí víťaza, pre ktorú z hlavných cien sa rozhodne. Hlavná cena bude odovzdaná prevodom na účet, v prípade počítačovej zostavy v deň konania Garden Party. 

• Pre koho je ocenenie určené?
Cena Sučany Alumni – Študent je určená pre všetkých študentov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, ktorí sú členmi Sučany Alumni a snažia sa robiť viac než sa od nich očakáva. Kandidáti na ocenenie by mali za školský rok 2009/2010 ukázať, že urobili viac než sú štandardné povinnosti študenta gymnázia na Slovensku. Mali by napríklad ukázať, že pomáhali nielen sebe ale aj ostatným, napr. spolužiakom alebo kamarátom či už v škole alebo v inom prostredí za posledný školský rok. Medzi dôvodmi udelenia Ceny môžu byť tiež rôzne povinnosti, ktoré bol na seba kandidát ochotný nezištne prijať, alebo účasť v rôznych školských a mimoškolských projektoch alebo krúžkoch. Ďalšími dôvodmi môže byť charitatívna, humanitárna alebo komunitná pomoc druhým. 

• Ako sa zapojiť a podmienky súťaže?
Podmienkou zapojenia sa do súťaže je byť členom Sučany Alumni a nominácia na ocenenie. Nominovať sa môže študent sám, alebo ho môžu nominovať ostatní študenti, prípadne zamestnanci Gymnázia (nemusia byť členmi SA). Súčasťou nominácie je vyplnenie prihlášky a napísanie textu, ktorého rozsah nesmie presiahuť 500 slov alebo jednu stranu A4. Text môže byť napísaný v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Posledný termín na podanie prihlášky – nominácie je 31. máj 2010. Prihlášku spolu s textom vložte do obálky a tú dajte do rúk profesorovi Paulíkovi, prípadne pošlite poštou na adresu občianskeho združenia Sučany Alumni. Obálku označte nápisom „Cena – Študent“.

• Spôsob vyhodnotenia
O víťazovi Ceny Sučany Alumni – Študent rozhodne Predsedníctvo Sučany Alumni. Víťaz bude slávnostne vyhlásený v júni na Garden Party. Sučany Alumni si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie v prípade nedostatku vhodných kandidátov.

NA STIAHNUTIE:
• Prihláška
• Plagát

*** Podobná súťaž určená pre zamestnancov školy bude vyhlásená už čoskoro ***

V prípade akýchoľvek otázok, kontaktujte sucany.alumni@gmail.com alebo informácie získate od profesora Paulíka.

Pridajte Komentár