Štipendium Milana Hodžu

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch (okres Martin) je jedno z najlepších gymnázií na Slovensku. Hlavným dôkazom jeho kvality sú úspešní absolventi, z ktorých sa drvivá väčšina každý rok dostáva na zahraničné univerzity, vrátane tých na svete najlepších; a neskôr pracujú v popredných firmách či už na Slovensku alebo vo svete. Vyučovanie prebieha kompletne v anglickom jazyku a je vedené britským vyučovacím štýlom zameraným na rozvoj osobnosti, komunikačných schopností, vlastného názoru, argumentácie, atď. Škola oslávi o rok svoje 20. výročie.

Gymnázium má celoslovenskú pôsobnosť, ale bohužiaľ často pre študijné náklady si mnoho žiakov a predovšetkým ich rodičov povie, že radšej pôjdu na gymnázium alebo školu v ich meste, lebo je to blízko a hlavne ich to vyjde lacnejšie. Gymnázium v Sučanoch je však štátnym gymnáziom (bez poplatkov) a má perfektné umiestnenie. Nachádza sa v obci Sučany v okrese Martin a to hneď na hlavnej vlakovej trase, ktorá spája západ s východom Slovenska. Cez Sučany navyše vedie hlavná cesta a čoskoro aj diaľnica.

ŠTIPENDIUM
Občianske združenie Sučany Alumni sa rozhodlo pomôcť aspoň jednému žiakovi začať štúdium na našom gymnáziu bez akýchkoľvek finančných ťažkostí. Zabezpečí to práve Štipendium Milana Hodžu, ktoré bude v objeme až 600 Eur na jeden rok pre jedného štipendistu. Štipendium je určené na cestovné, stravné a ubytovacie náklady. Kritériá udelenia a ďalšie informácie sú uvedené na plagáte (klikni na link). Pri hodnotení kandidátov sa bude prihliadať na: a) ekonomickú situáciu kandidáta a pomery v rodine, b) dosiahnuté študijné výsledky kandidáta, c) mimoškolskú činnosť kandidáta, d) iné okolnosti.

Viac informácií je tiež uvedených na plagátewww.sucanyalumni.sk, prípadne môžete kontaktovať združenie Sučany Alumni na sucany.alumni@gmail.com

Pridajte Komentár