School prefects in Sučany

Prečo školskí prefekti?
Keď naše gymnázium bolo v roku 1991 za pomoci Britskej rady a Know How Fundu zakladané, boli to práve britské myšlienky a britský systém vyučovania, ktorý bol v Sučanoch zriadený. Myslím, že za tých 20 rokov prešiel aj tento systém svojou skúškou. A som presvedčený o tom, že na výbornú. Škola si udržuje kvalitu, stále prijíma, vzdeláva a odovzdáva do sveta to najlepšie čo môže Slovensko ponúknuť. Avšak nato, aby sme si túto pozíciu udržali, je potrebné sa neustále zlepšovať a držať sa pred zvyškom Slovenska minimálne o dva kroky vpred. 

Ako to funguje?
Systém školských prefektov nie je môj nápad a neprišiel som nato z noci na ráno. Tento systém je už niekoľko storočí zaužívaný predovšetkým na britských stredných školách. Sám som tento systém počas dvoch rokov v Anglicku na strednej zažil a mám s ním len tie najlepšie skúsenosti. 

V Británii je zaužívané, že prefekti sú vyberaní učiteľmi a vedením školy na konci ich predposledného roka na škole. To znamená na konci Lower Sixth (ekvivalent nášho štvrtáku) a pozíciu vykonávajú v poslednom ročníku, čiže Upper Sixth. Už totiž od konca roka s nimi učitelia intenzívne pracujú na zlepšovaní ich líderských schopností a príprave na ich nové zodpovedné pozície. Pre žiakov je to vždy obrovská česť byť vybratým za prefekta. Týždne sa vedú stávky a tipy, ktorí chlapci a dievčatá budú môcť ďalší rok chodiť po tráve, používať vstup pre učiteľov, využívať ich priestory, chodiť neskôr spať, atď. Áno, takže pozícia prefekta so sebou nesie aj určité výhody a privilégiá. Myslím si však, že je to férové a vyvážené, keďže prefekti majú na starosti mnoho povinností a oveľa väčšiu dávku zodpovednosti. Ja som nemal to šťastie byť vybratým za školského prefekta. Ušlo sa mi iba miesto domového prefekta (house prefect). Možno aj preto, by som tú šancu chcel dať teraz mnohým z vás. Aby ste ukázali, aký máte potenciál osobnostne rásť a ukázať svoje kvality. Prefekti u mňa na škole mali rôzne úlohy. Dozerali napríklad nato, aby mladší žiaci nosili riadne uniformy (to sa nikomu príliš nechcelo), mali na starosti školský bar (boli tam večer podávané aj alkoholické nápoje – to sa im už páčilo viac smile ), boli zodpovední za niektoré miestnosti na škole, za organizáciu školských podujatí, vítali významných hostí v škole, a venovali sa absolventom pri ich návšteve. Mali však aj oveľa dôležitejšiu úlohu. Bola to starostlivosť o mladších rovesníkov. Bolo ich povinnosťou sa presvedčiť, že nikomu nič nechýba, že nikto nemá žiadny osobný alebo inak vážny problém. Budovali skutočný team a school spirit, kedy mladší a starší žiaci spolu ťahali za spoločný povraz.  

Prefekti v Sučanoch
V Sučanoch iba začíname, takže určite to nebude všetko zo začiatku ľahké. Bude veľmi záležať na prvých prefektoch, v akom svetle sa ukážu pred učiteľmi a hlavne pred ich spolužiakmi a mladšími žiakmi. Inšpiráciu berieme z Británie, ale určite sa musíme prispôsobiť aj našim podmienkam. Vedenie školy spolu s Alumni prerokovali zoznam budúcich prefektov. Vyjadriť sa má ešte pedagogická rada a následne sa rozhodne. Myslím si, že každý kto má záujem o danú pozíciu a má určitý predpoklad, by si mal svoju šancu určite zaslúžiť. Dopredu som však všetkých potenciálnych prefektov varoval, že pozícia sa môže dať ale aj vziať. Je teraz na nich, aby dokázali, že si pozíciu prefekta zaslúžia. Musia byť totiž skutočným vzorom pre ostatných.

Systém prefektov v Sučanoch má okrem snahy priblížiť sa pôvodnej myšlienke a britskosti Sučian niekoľko jasných cieľov a prínosov pre školu:
•  možnosť osobnostného rastu žiakov
•  zvýšenie šance prijatia žiakov na britské a zahraničné univerzity
•  zlepšenie komunikácie medzi žiakmi, učiteľmi a vedením 
•  odbúranie zbytočných povinností pre učiteľov a teda viac času pre ich samovzdelávanie a kvalitnejšiu prípravu na hodiny
•  pomoc a podpora mladším žiakom pri spoznávaní a uvedení do nového prostredia školy (counselling a peer support)
•  zvýšenie prestíže a dobrá reklama pre školu
•  celkové zlepšenie školskej atmosféry v Sučanoch

Čo bude ich úlohou?
Medzi úlohy prefektov budú predovšetkým patriť služby na chodbách, v jedálni a v niektorých miestnostiach. Bude tak umožnené aj ostatným žiakom využívať priestory klubu, štúdia, SACu, knižnice a iných, vždy vtedy keď bude mať prefekt službu. Klub by sa mal preto sprístupniť aj cez veľké prestávky a SAC každý deň poobede.
Každý prefekt bude mať okrem služieb navyše zodpovednosť za jednu konkrétnu oblasť na škole. Bude to napríklad school events and assemblies, alumni relations, PR and marketing, rozpis práce prefektov (rota), kontakt s učiteľmi, kontakt s rodičmi, šport, atď.
Avšak podľa mňa najdôležitejšou oblasťou je counselling. Pôjde o pomoc, podporu a poradenstvo mladším žiakom. Pani profesorka Makovická prisľúbila úvodnú lecture a Sučany Alumni zariadi ďalších speakrov a tréning pre prefektov. 
Alumni a vedeniu školy veľmi záleží, aby sa každý jeden žiak cítil na škole príjemne a aby mal vždy možnosť obrátiť sa nielen na učiteľov, ale poprosiť aj o radu starších a skúsenejších žiakov. Aj týmto spôsobom môžeme v Sučanoch zachovať výnimočnú atmosféru. Bolo by preto úžasné, keby práve toto 20. výročie školy bolo vždy spájané aj s príchodom prefektov do Sučian. 

Tomáš Jacko, Sučany Alumni

Pridajte Komentár