Prichádzajú SA Card & SA Card 26!

OBJEDNAJ SI SVOJU SA CARD A SA CARD-26! Vďaka svojej karte získaš zľavy nielen v Sučanoch, Martine a okolí! O zľavách u našich partnerov Ťa budeme postupne informovať, je sa na čo tešiť!

Čo potrebuješ, aby si si mohol svoju kartu prevziať vo ŠTVRTOK, 19.12., alebo aby sme Ti ju zaslali PRED VIANOCAMI?

DO UTORKA, 17.12. (polnoc, SEČ):

1. vyplň všetky povinné údaje v registračnom formulári, ktorý nájdeš v súťažnom formulári B I G   X-MAS QUIZ 2013 !!!;
2. zaplať členský príspevok na šk. rok 2013/14 vo výške min. 5 €;
3. a) K OSOBNÉMU PREVZATIU (žiaci a súčasní zamestnanci): prines si vo štvrtok fotografiu 3 x 2,5 cm;
3. b) K OBDRŽANIU POŠTOU (absolventi a bývalí zamestnanci): zašli nám fotografiu na sucany.alumni@gmail.com (dobrovoľný príspevok na poštovné: Slovensko 0,50 €, Európa 1,00 €, svet 1,50 €).

Ak do 31. augusta 2014 nedosiahneš vek 26 rokov, máš nárok na SA Card-26.

Podmienky

1. SA Card a SA Card-26 (ďalej len “karta” alebo “karty”) sú určené absolventom, žiakom, bývalým a súčasným zamestnancom BGMH Sučany, ktorí sú zároveň členmi SA v šk. roku 2013/14, a ako členovia SA majú práva a zaväzujú sa dodržiavať si svoje povinnosti tak, ako je to uvedené v Stanovách Sučany Alumni.
2. Platnosť karty je do 31.08.2014.
3. SA Card-26 môžu získať len tí členovia, ktorí počas doby platnosti karty nedosiahnu vek 26 rokov. Sučany Alumni má právo kedykoľvek si vyžiadať kópiu dokladu totožnosti pre overenie veku.
4. Výhody karty môže využívať len ten/tá, na koho/ktorej meno je karta vystavená.
5. Sučany Alumni negarantuje platnosť zliav, ktoré poskytujú tretie strany. Sučany Alumni a tretie strany si vyhradzujú právo prerušiť alebo zrušiť akékoľvek výhody viazané na kartu bez udania dôvodu a bez oznámenia tejto skutočnosti vopred.
6. Sučany Alumni má právo spracovať poskytnuté osobné údaje. Zároveň sa Sučany Alumni zaväzuje neposkytnúť tieto údaje tretím stranám.
7. Sučany Alumni má právo kontaktovať členov združenia, najmä e-mailom, poštou a telefonicky, a to hlavne pre účely ako informovanie o absolventských novinkách, novinkách na škole a zľavách, fundraising pre projekty a aktivity Sučany Alumni a pod.
8. Zneužitie karty alebo vážne porušenie akýchkoľvek podmienok môže viesť k pozastaveniu členstva v SA.
9. Tieto podmienky môžu byť zo strany SA menené počas trvania platnosti karty.


Za grafický dizajn SA Card ďakujeme Samuelovi Daudovi (http://www.dauda.cz).

Pridajte Komentár