Objednaj si svoju SA Card & SA Card 26

OBJEDNAJ SI SVOJU SA CARD A SA CARD-26! Vďaka svojej karte získaš zľavy v SučanochMartineBratislave a online, pričom s našimi partnermi pracujeme aj na ďalších zľavách! Zoznam aktuálnych zliav nájdeš tu!

Čo potrebuješ, aby si mohol obdržať svoju kartu

1. vyplň všetky povinné údaje v registračnom formulári;
2. zaplať členský príspevok na šk. rok 2013/14 vo výške min. 5 €;
3. a) K OSOBNÉMU PREVZATIU (žiaci a súčasní zamestnanci): prines si fotografiu 3 x 2,5 cm (výška x šírka) a odovzdaj ju zástupcovi SA na škole;
3. b) K OBDRŽANIU POŠTOU (absolventi a bývalí zamestnanci): zašli nám fotografiu na sucany.alumni@gmail.com.

Ak do 31. augusta 2014 nedosiahneš vek 26 rokov, máš nárok na SA Card-26.

Podmienky

1. SA Card a SA Card-26 (ďalej len “karta” alebo “karty”) sú určené absolventom, žiakom, bývalým a súčasným zamestnancom BGMH Sučany, ktorí sú zároveň členmi SA v šk. roku 2013/14, a ako členovia SA majú práva a zaväzujú sa dodržiavať si svoje povinnosti tak, ako je to uvedené v Stanovách Sučany Alumni.
2. Platnosť karty je do 31.08.2014.
3. SA Card-26 môžu získať len tí členovia, ktorí počas doby platnosti karty nedosiahnu vek 26 rokov. Sučany Alumni má právo kedykoľvek si vyžiadať kópiu dokladu totožnosti pre overenie veku.
4. Výhody karty môže využívať len ten/tá, na koho/ktorej meno je karta vystavená.
5. Sučany Alumni negarantuje platnosť zliav, ktoré poskytujú tretie strany. Sučany Alumni a tretie strany si vyhradzujú právo prerušiť alebo zrušiť akékoľvek výhody viazané na kartu bez udania dôvodu a bez oznámenia tejto skutočnosti vopred.
6. Sučany Alumni má právo spracovať poskytnuté osobné údaje. Zároveň sa Sučany Alumni zaväzuje neposkytnúť tieto údaje tretím stranám.
7. Sučany Alumni má právo kontaktovať členov združenia, najmä e-mailom, poštou a telefonicky, a to hlavne pre účely ako informovanie o absolventských novinkách, novinkách na škole a zľavách, fundraising pre projekty a aktivity Sučany Alumni a pod.
8. Zneužitie karty alebo vážne porušenie akýchkoľvek podmienok môže viesť k pozastaveniu členstva v SA.
9. Sučany Alumni má právo poskytnúť údaje uverejnené na karte partnerom, ktorí poskytujú zľavy viazané na SA Card a SA Card-26, výhradne pre účely overovania platnosti kariet pri uplatňovaní si spomínaných zliav.
10. Tieto podmienky môžu byť zo strany SA menené počas trvania platnosti karty.


Za grafický dizajn SA Card ďakujeme Samuelovi Daudovi (http://www.dauda.cz).

Pridajte Komentár