Nové vedenie Alumni zvolené!

Hlavným bodom valného zhromaždenia (VZ), ktoré sa uskutočnilo v sobotu, 23.6.2012 boli voľby nového predsedníctva SA. 

Novozvolené Predsedníctvo SA:
Štefan Korbeľ (predseda)
Michal Kovářík (podpredseda)
Jakub Brindza (podpredseda)
Tomáš Jacko (podpredseda)

Kontrolná komisia SA:
Ivan Polák
David Krišťák
Peter Paulík

Pridajte Komentár