News from Sučany Alumni (April 2012 issue)

Greetings,

prinášame druhé news v tomto roku. Patriotic issue Karisu vrátane zaujímavého rozhovoru s absolventkou Mariannou Jagerčíkovou, ďalej info o významnej návšteve školy, možnosť získať grant Sučany Alumni, druhý ročník Sučany Mastermind, počet záujemcov o školu a mnoho ďalších zaujímavých informácií. Enjoy!

NEWS IN SHORT

STALO SA:
1/ Karis March 2012
2/ Absolvent Yale a Oxfordu v Sučanoch
3/ Účasť Alumni na medzinárodnej konferencii o školstve
4/ Sučany Alumni 2% 
5/ Prijímacie skúšky 2012

STANE SA:
6/ Sučany Mastermind
7/ Hodžafest 8
8/ Vedenie Alumni 2012/2013
9/ Štipendium Milana Hodžu 2012

INÉ:
10/ Rozhovory s absolventmi
11/ Grant Sučany Alumni

NEWS IN FULL

1/ Karis March 2012
Marcové číslo magazínu Karis Vám opäť prináša množstvo článkov, zaujímavé rozhovory a tiež novinky zo školy. Enjoy!

Open publication – Free publishing – More karis

2/ Absolvent Yale a Oxfordu v Sučanoch
Absolvent Marián Pavluš (ročník 1992-1996) zavítal na pozvanie Sučany Alumni do Sučian 11.4.2012. Obrázky si môžete pozrieť tu. Aprílové číslo Karisu navyše chystá reportáž z akcie a tiež rozhovor s Mariánom.

3/ Účasť Alumni na medzinárodnej konferencii o školstve
Tomáš Jacko sa 19. apríla zúčastnil na medzinárodnej konferencii Európskeho výboru národných asociácií nezávislých škôl ECNAIS. Najvyšším predstaviteľom národných asociácií prevažne súkromných, cirkevných a komunitných škôl počas panelovej diskusie spolu s ďalšími rečníkmi zo Slovenska (Ivana Sendecká – NGLS, Petra Marko – Extravadanza, Michal Meško – Martinus, Michal Truban – Websupport, Jaro Zacko – Triad Advertising) hovoril o potrebných zmenách a inováciách v školstve vrátane vedenia mladých ľudí k podnikavosti a inováciám. Reportáž z podujatia na TA3

4/ Sučany Alumni 2% 
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí si spomenuli na Alumni pri podávaní daňových priznaní smile O vybratej sume Vás budeme informovať, ihneď ako získame informáciu o získaných prostriedkoch. ĎAKUJEME za prejavenú dôveru. 

5/ Prijímacie skúšky 2012
26. marca sa uskutočnili prijímacie skúšky. Počet záujemcov o štúdium v Sučanoch v tomto roku mierne klesol na číslo 414. Oproti minulému roku je to pokles o 53 záujemcov. Aj v tomto roku bolo prijatých 96 žiakov, ktorí úspešne zvládli prijímacie skúšky. 

STANE SA:

6/ Sučany Mastermind
Druhý ročník vedomostnej a trivia súťaže Sučany Mastermind sa uskutoční v deň Hodžafestu, a to 3. mája 2012. Iniciátorom a sponzorom súťaže je Sučany Alumni. Organizáciu zabezpečujú školskí prefekti. Obidve kolá sa tentokrát uskutočnia v jeden deň. Pre viac informácií sledujte nástenky, resp. sa môžete obrátiť na Jána Kokavca. Aj tento rok máme pripravené zaujímavé ceny. Víťaz 100 eur, druhé miesto 50 eur, tretie miesto 25 eur.

7/ Hodžafest 8
Už ôsme pokračovanie legendárneho Hodžafestu sa uskutoční 3. mája. Absolventi sa majú informovať u Mareka Mikiča. Event na Facebooku.

8/ Vedenie Alumni 2012/2013
Do 31. mája 2012 máte stále príležitosť uchádzať sa o každú zo štyroch pozícií v rámci predsedníctva SA (t.j. jeden predseda a traja podpredsedovia). Vaše žiadosti vrátane životopisov zasielajte prosím na adresu sucany.alumni@gmail.com . Voľba nového predsedníctva SA prebehne na najbližšom valnom zhromaždení SA, ktoré sa uskutoční s najväčšou pravdepodobnosťou v deň konania Garden Party (t.j. 23.6.2011).
9/ Štipendium Milana Hodžu 2012
Tretí ročník Štipendia Milana Hodžu opäť umožní aspoň jednému nadanému žiakovi, budúcemu prvákovi alebo prváčke štart na našej škole bez finančných ťažkostí. Aj vďaka Vám môžeme aj s touto aktivitou pokračovať. Štipendistov vyberáme na základe presne stanovených kritérií. Všetci prijatí uchádzači majú možnosť podať si žiadosť o Štipendium MH do 31. mája 2012.

INÉ:

10/ Rozhovory s absolventmi
Stalo sa tradíciou, že Karis pravidelne prináša aj skvelé rozhovory s absolventmi. Na našej stránke sme vytvorili priestor, kde si všetky tieto rozhovory môžete kedykoľvek nájsť a prečítať na jednom mieste.  

11/ Grant Sučany Alumni
Jednou z priorít Sučany Alumni je aj podpora a sponzoring školy. Na základe zvyšujúceho sa počtu žiadostí o podporu Alumni sme sa rozhodli vytvoriť Grant Sučany Alumni, ktorý majú možnosť získať všetci členovia Alumni. Radi podporíme zaujímavé a užitočné školské a predovšetkým žiacke projekty alebo aktivity, ak nám to naše možnosti dovoľujú. Žiadateľom môže byť skupina alebo jednotlivec. Podmienkou žiadosti je, aby bol žiadateľ alebo žiadatelia platiacimi členmi Sučany Alumni. V prípade, že by ste chceli požiadať o grant alebo podporu Sučany Alumni na Váš projekt alebo aktivitu, tak nám prosím vyplňte formulár, ktorý nájdete tu

==============

That’s it! Enjoy the rest of lovely spring days wherever in the world you are 

T. Jacko
http://www.sucanyalumni.sk
sucany.alumni@gmail.com

Pridajte Komentár