Namiesto X-mas Assembly koncert v Žiline

Dňa 22. decembra 2009 (utorok) sa žiaci Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu zúčastnia vianočného alternatívneho výchovno – vzdelávacieho programu v Dome umenia Fatra v Žiline.
Program dňa pozostáva z dvoch častí. V prvej časti o 9.00 hod vystúpi Big Band pod vedením Branislava Belorida, v druhej časti si žiaci zaspievajú koledy, zavinšujú a rozídu sa na vianočné prázdniny (23. decembra 2009 – 10. januára 2010).
Srdečne pozývame na vianočný koncert rodičov a absolventov školy.

[text vedenie školy]

Pridajte Komentár