David Krišťák: GBAS združuje tie najlepšie osobnosti

David Krišťák (ročník 2003-2008). Zo Sučian viedli jeho kroky na VŠE v Prahe, kde študuje podnikovú ekonomiku a management. Nedávno absolvoval semester na Oslo University College. David sa pravidelne do Sučian vracia a zaujíma sa o dianie na našej škole. Článok vyšiel v októbrovom čísle časopisu KARIS.

Štúdium na a po GBASe
Posledné ročníky som vedel, ktorým smerom by som rád smeroval moje vysokoškolské kroky. Prednosť dostala ekonomika. Piaty ročník by sa vlastne aj dal nazvať ročníkom ekonomických štúdii. Pre mňa veľmi potešujúcim bol fakt, že pre štúdium na VŠE nepotrebujem hlbokú znalosť matematiky, ktorá bola pre mňa strašiakom. Prijímacie skúšky pozostávali z testu z cudzieho jazyka a základnej matematiky. Pevne dúfam, že žiadny GBASák nemá problém s angličtinou, respektíve jej základnou úrovňou. Ak by náhodou aj áno, stále sa dá ako cudzí jazyk zvoliť nemčina, ruština, španielčina, francúzština či iné. Testy z oboch predmetov nie sú veľmi náročné a ich varianty sú verejne dostupné na stránkach školy, preto je relatívne jednoduché sa na ne dostatočne pripraviť.

GBAS: čo student, to osobnosť
Život v Sučanoch bol plný rôznych mimoškolských aktivít, ktoré podľa môjho názoru posúvajú osobnosť študenta omnoho ďalej ako len obyčajné suché štúdium. Práve preto bol prechod na vysokú školu pre mňa šokom. Z malej výberovej školy, kde žiak pozná učiteľa a hlavne učiteľ pozná žiaka a jeho osobnosť, som sa presunul na univerzitu, na ktorej študuje ďalších 20 000 študentov. Môj názor je, že pokiaľ sme na GBASe mali za hlavný cieľ kvalitu, na vysokých školách sa tento cieľ chtiac či nechtiac priamo stretáva s kvantitou. Určite, sú aj výnimky, česť im. Pokles kvality nebol len na strane učiteľského zboru, ale aj na strane nás, študentov. Na GBASe sme združovali osobnosti, tie najlepšie, platilo takmer bez výnimky: Čo študent, to osobnosť. Na vysokej škole s tak veľkým počtom študentov si tie osobnosti musíme vyhľadávať. Je mi potešením, že som sa dokázal obklopiť študentmi, o ktorých kvalitách a budúcnosti nepochybujem, verím im, a som si istý, že sa navzájom posúvame stále ďalej a ďalej. Pravdou však ostáva, že väčšina z nich sú naši bývalí študenti, alebo študenti iných bilingválnych škôl.

Zahraničie ukáže Vašu osobnosť
Praha je veľké mesto, VŠE je veľká škola. Každý tam čoskoro zistí, že byť obyčajným študentom nestačí. Aj preto som sa rozhodol odísť na semester študovať do nórskeho Osla. Bola to skúsenosť, akou by si mal prejsť každý študent. Pobyt na zahraničnej univerzite plnej študentov v celého sveta naučí tolerancii, dovolí spoznať iné kultúry a poodkryje osobnosť každého z nás. 

David Krišťák

Pridajte Komentár